ครม.เห็นชอบ !!! ปรับเงื่อนไข ลูกจ้างราชการ-รัฐวิสาหกิจ กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ สามารถรับสิทธิ “เราชนะ” ได้

687

ครม.เห็นชอบ !!! ปรับเงื่อนไข ลูกจ้างราชการ-รัฐวิสาหกิจ กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ สามารถรับสิทธิ “เราชนะ” ได้

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวภายหลังจากการประชุม ครม. โดยที่ประชุมได้มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการรับสิทธิ์ช่วยเหลือเยียวยา “เราชนะ” ดังนี้

1.ลูกจ้างแบบจ้างเหมาของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่จ้างผ่านบริษัท ที่ไม่ได้ขึ้นตรงกับหน่วยงานราชการโดยตรง สามารถเข้าร่วมโครงการเราชนะได้
2. ลูกจ้างรายวันของส่วนราชการ อาสาสมัครต่างๆ เช่น อสส. อสม. สามารถเข้าร่วมโครงการได้
ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามเงื่อนไขเดิม
Facebook Comments