Home ข่าวทั่วไทย ครม.เห็นชอบ !!! ปรับเงื่อนไข ลูกจ้างราชการ-รัฐวิสาหกิจ กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ สามารถรับสิทธิ "เราชนะ" ได้

ครม.เห็นชอบ !!! ปรับเงื่อนไข ลูกจ้างราชการ-รัฐวิสาหกิจ กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ สามารถรับสิทธิ “เราชนะ” ได้

-

ครม.เห็นชอบ !!! ปรับเงื่อนไข ลูกจ้างราชการ-รัฐวิสาหกิจ กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ สามารถรับสิทธิ “เราชนะ” ได้

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวภายหลังจากการประชุม ครม. โดยที่ประชุมได้มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการรับสิทธิ์ช่วยเหลือเยียวยา “เราชนะ” ดังนี้

1.ลูกจ้างแบบจ้างเหมาของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่จ้างผ่านบริษัท ที่ไม่ได้ขึ้นตรงกับหน่วยงานราชการโดยตรง สามารถเข้าร่วมโครงการเราชนะได้
2. ลูกจ้างรายวันของส่วนราชการ อาสาสมัครต่างๆ เช่น อสส. อสม. สามารถเข้าร่วมโครงการได้
ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามเงื่อนไขเดิม

Must Read

มาไม่ถึงเชียงใหม่! อุตุฯ ออกประกาศเตือน “พายุฤดูร้อน” ฉบับสุดท้าย มีผลกระทบถึง 4 มี.ค. 64

มาไม่ถึงเชียงใหม่! อุตุฯ ออกประกาศเตือน "พายุฤดูร้อน" ฉบับสุดท้าย มีผลกระทบถึง 4 มี.ค. 64 วันที่ 4 มีนาคม 2564 กรมอุตุนิมยมวิทยา ออกประกาศ กรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง "พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน (มีผลกระทบถึงวันที่ 4 มีนาคม 2564)" ฉบับที่ 8 ลงวันที่...
error: Alert: Content is protected !!