ออกเดินทางแล้ว!!! จังหวัดเชียงใหม่ ส่งทีมนักรบชุดขาว ทีมที่ 2 ช่วยสมุทรสาคร เฝ้าระวังเชิงรุกสู้โควิด -19

74

ออกเดินทางแล้ว!!! จังหวัดเชียงใหม่ ส่งทีมนักรบชุดขาว ทีมที่ 2 ช่วยสมุทรสาคร เฝ้าระวังเชิงรุกสู้โควิด -19

147831986 3875665912479610 6718987776798958303 o148197087 3875666209146247 3165567280270010062 o149402918 3875666179146250 3061089832948088106 oสืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากในจังหวัดสมุทรสาคร ทำให้ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์จังหวัดสมุทรสาคร ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยที่มีมากขึ้นทุกวัน ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ส่งอาสาสมัครทางการแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ “ นักรบชุดขาวจังหวัดเชียงใหม่ ทีมที่ 1 “ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นการเสริมกำลัง ในจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 8 ก.พ. ที่ผ่านมา โดยทีมนักรบชุดขาวจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภาระกิจการค้นหาเชิงรุกในกลุ่มคนงานในโรงงาน พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งต้องประสานงานกับผู้ประกอบการ สอบถามข้อมูลพนักงาน จำนวนผู้ป่วยยืนยัน จำนวนผู้สัมผัส และลงพื้นที่เข้าไปตรวจโรงงาน สำรวจพื้นที่เสี่ยงหรือพฤติกรรมเสี่ยงภายในโรงงาน ค้นหาปัจจัยเสี่ยง พร้อมให้คำแนะนำมาตรการป้องกันควบคุมโรค จัดทำทะเบียนข้อมูลผู้ป่วย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง รายงานผลการดำเนินงานให้กับทีมสอบสวนโรคสมุทรสาคร ในแต่ละวัน การลงพื้นที่ปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักรบชุดขาวทุกท่านทำงานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ และพบปัญหาอุปสรรคในการทำงานหลายอย่างที่ต้องแก้ไข พร้อมทั้งรายงานกลับมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทีมนักรบชุดขาวชุดต่อไปในการเตรียมความพร้อม

149721997 3875666089146259 2056327703325239536 o
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 นายทอง พันทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นำทีมนักรบชุดขาว จังหวัดเชียงใหม่ ทีมที่ 2 จำนวน 8 คน เข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ เพื่อความเป็นความสิริมงคลก่อนเดินทางปฏิบัติหน้าที่ จังหวัดสมุทรสาคร
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า “การเดินทางไปร่วมปฏิบัติการเฝ้าระวังเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งนี้ถือเป็นตัวแทนของชาวจังหวัดเชียงใหม่ ท่านเป็นผู้ที่มีความเสียสละเพื่อสังคม มีจิตอาสา เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงาน เป็นการไปปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่มีความสะดวกสบาย มีความเสี่ยง แต่ขณะเดียวกันทุกคนจะได้ประสบการณ์ ความรู้ และความภาคภูมิใจ ในการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยในการป้องกันโควิด-19 ในจุดที่เสี่ยงที่สุด ซึ่งหากจังหวัดสมุทรสาครต้องการความช่วยเหลือ ทีมจังหวัดเชียงใหม่จะยังคงมีการเข้าไปช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง และขอให้อดทนระมัดระวังตัว ดูแลตัวเองให้มีความปลอดภัย หากมีปัญหาสิ่งใดขอให้ได้ช่วยกันแก้ไขและให้ผ่านพ้นไปด้วยดี”
148980149 3875665922479609 76460071655895822 o
หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ญาติ เพื่อนร่วมงาน ประชาชนและสื่อมวลชน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมส่งนักรบชุดขาวจังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นรถตู้ โดยได้มีการตั้งแถวและมอบดอกไม้ให้กับนักรบชุดขาวทั้ง 8 ท่าน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น
148216642 3875666035812931 4635902373856106648 o
ทั้งนี้ ทีมนักรบชุดขาวจังหวัดเชียงใหม่ จะเดินทางถึงจังหวัดสมุทรสาครในช่วงค่ำวันนี้ และพร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้ในช่วงวันที่ 15- 21 กุมภาพันธ์ 2564 และหลังจากกลับมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนจะถูกกักตัว 14 วัน และตรวจหาเชื้อโควิด-19 จนมั่นใจว่าร่างกายปลอดเชื้อ สมบูรณ์ แข็งแรง จึงจะสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติต่อไป
Facebook Comments