เชียงใหม่ แจ้งจุดรับบริการลงทะเบียนภาคประชาชน ที่ไม่มี Smart Phone ในโครงการ “เราชนะ” จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15 – 25 ก.พ.2564

190
blank

เชียงใหม่ แจ้งจุดรับบริการลงทะเบียนภาคประชาชน ที่ไม่มี Smart Phone ในโครงการ “เราชนะ” จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15 – 25 ก.พ.2564

150565095 3875986079114260 8728283631633346532 o
150735891 3876638825715652 5690411593691365433 nคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์

1.มีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
3.ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง และผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
4.ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด
5.ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด
149391160 3876638809048987 2779631154494854914 o
วิธีการการลงทะเบียน
– เดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเอง เท่านั้น ไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมากระทำการแทนได้
 สิ่งที่ต้องเตรียม
1.บัตรประชาชนแบบ Smart Card (ตัวจริง) และไม่หมดอายุ
2.ข้อมูลการติดต่อ (กรณีไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ของตนเอง)
2.1 ชื่อผู้ที่สามารถติดต่อได้
2.2 ความสัมพันธ์ของผู้ที่ติดต่อได้
2.3 เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
ทั้งนี้ ทางธนาคารกรุงไทย ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้บริการที่จุดบริการของธนาคารที่อยู่ใกล้บ้าน หรือสะดวกเนื่องจากสาขาของธนาคารมีลูกค้าใช้บริการจำนวนมาก