ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎหมายเก็บภาษี “อีเซอร์วิส” เฟซบุ๊ก ยูทูป กูเกิ้ล ฯลฯ คาดเพิ่มรายได้ให้รัฐราว 5,000 ล้านบาทต่อปี

1779

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกฎหมายเก็บภาษี “อีเซอร์วิส” เฟซบุ๊ก ยูทูป กูเกิ้ล ฯลฯ คาดเพิ่มรายได้ให้รัฐราว 5,000 ล้านบาทต่อปี

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 53) พ.ศ.2567 ซึ่งจะเป็นการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จากผู้ให้บริการต่างประเทศ กรณีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศที่มีรายได้ในประเทศไทย โดย พ.ร.บ. จะมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่บทบัญญัติที่มีผลแก้ไขเปลี่ยนแปลงการเสียหรือนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดให้ใช้บังคับสำหรับรายรับหรือการจ่ายเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนที่ 7 ถัดจากเดือนที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป หรือในอีก 6 เดือนข้างหน้า

โดย นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า ตอนนี้กรมสรรพากรอยู่ระหว่างพูดคุยกับผู้ประกอบการต่าง ๆ เพื่อจัดทำระบบการจ่ายภาษีให้ง่ายที่สุด หลังกฎหมายลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาจะมีเวลาอีก 180 วัน ก่อนจะมีผลกับการเก็บภาษี ซึ่งทางกรมสรรพากรได้เปิดเผยว่าจะบังคับใช้ในวันที่ 1 กันยายน 256 เป็นต้นไป ทั้งนี้ กรมสรรพากรประเมินว่า จะมีรายได้เพิ่มจากการเก็บภาษีตัวนี้ราว 5,000 ล้านบาทต่อปี เนื่องจากขณะนี้พฤติกรรมผู้บริโภคมีการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์จากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมาก

148028611 4229738793721569 2470019249665484421 o
148487864 4229738910388224 2272534086716157568 o
147668923 4229739730388142 4373661476614709608 o

>> อ่านประกาศฉบับเต็ม http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/011/T_0001.PDF

Facebook Comments