Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ด่วน!! เชียงใหม่ยืนยัน งดจัดมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ประจำปี 2564

ด่วน!! เชียงใหม่ยืนยัน งดจัดมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ประจำปี 2564

-

ด่วน!! เชียงใหม่ยืนยัน งดจัดมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ประจำปี 2564

วันที่ 11 ก.พ. 64 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหารือการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2564 ซึ่งมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่ เกี่ยวข้อง กว่า 30 หน่วยงาน ร่วมประชุมให้ความเห็น โดยการประชุมมีเรื่องพิจารณาเพียงเรื่องเดียวคือ การพิจารณาการดำเนินการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ
ทั้งนี้สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับก่อนหน้านี้มีมติให้ เลื่อนการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2564 ออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 รอบใหม่ ซึ่งมีการระบาดให้หลายๆ จังหวัดทั่วประเทศไทย ต่อจากนั้นได้มีผู้ประกอบการที่จัดทำรถบุปผชาติและเกษตรกรผู้ปลูกดอกไม้สำหรับการจัดทำรถบุปผชาติได้มายื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ทบทวนการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 45
การประชุมครั้งนี้มาการพูดคุยกันถึงแนวทางการจะจัดงานฯ ทั้งการเสนอให้เลื่อนไปจัดในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 จัดในช่วงการเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ โดยมีเหตุผลประกอบซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ การกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ในส่วนของสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ให้เหตุผลสำคัญที่จะกระทบต่อการจัดงานในปีนี้คือ เรื่องงบประมาณ เพราะจะต้องมีการปรับ หรือจัดทำงบประมาณใหม่ หากว่ามีการเลื่อนการจัดงานออกไปจากเดิม รวมถึงการจะเปลี่ยนสถานที่จัดงาน ประกอบกับในห้วงเวลานี้ อบจ.เชียงใหม่ ยังไม่มีผู้บริหารแม้จะมีการรับรองไปแล้วก็ตาม ส่วนเทศบาลนครเชียงใหม่ รวมถึง เทศบาลต่างๆ ที่ต้องอุดหนุนให้กับอำเภอในการจัดรถบุปผชาติและขบวนแห่ ยังอยู่ระหว่างการเลือกตั้ง จึงยากที่จะปรับงบประมาณให้สามารถใช้ในการจัดงานได้ ที่สุดที่ประชุมจึงมีมติให้ งดการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2564

Must Read

สสส.-เครือข่ายคนไทยไร้พุง เผยพบคนไทย “อ้วนลงพุง” กว่า 20 ล้านคน เสี่ยงป่วยโรค NCDs ชี้โรคอ้วนทำสุขภาพแย่ ภูมิคุ้มกันต่ำ

สสส.-เครือข่ายคนไทยไร้พุง เผยพบคนไทย “อ้วนลงพุง” กว่า 20 ล้านคน เสี่ยงป่วยโรค NCDs ชี้โรคอ้วนทำสุขภาพแย่ ภูมิคุ้มกันต่ำ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับเครือข่ายคนไทยไร้พุง จัดเสวนาถอดบทเรียนสถานการณ์โรคอ้วนในประเทศไทย เนื่องใน “วันอ้วนโลก” (World Obesity Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 4 มีนาคม เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงภัยเงียบที่แฝงมากับพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมจนน้ำหนักเกิน...
error: Alert: Content is protected !!