ประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยม่อนจอง ประจำปี 2563-2564 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

blank

ประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยม่อนจอง ประจำปี 2563-2564 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยม่อนจอง เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ขสป.อมก๋อยยังคงมีการกำหนดแนวทางตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสภาพอากาศในฤดูกาลนี้แห้งแล้ง ทำให้ช้างป่ามีการเคลื่อนย้ายประชากรเข้ามาในพื้นที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติเป็นจำนวนมาก

เพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยของทุกฝ่ายในพื้นที่ จึงขอประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติดอยม่อนจอง ประจำปี 2563-2564 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 10 กุมภาพันธ์ 2564

o1gi71.jpg