ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 12 – 19 ก.ค. 62 จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 12 – 19 ก.ค. 62
จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่