ก.คลัง เผยกลโกง “เราชนะ” กินก๋วยเตี๋ยวถี่ทุก 2 นาที จำนวน 30-40 ชาม 

8501

ก.คลัง เผยกลโกง “เราชนะ” กินก๋วยเตี๋ยวถี่ทุก 2 นาที จำนวน 30-40 ชาม 

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย  แถลงข่าวเกี่ยวกับปัญหาการปิดระบบชั่วคราวของโครงการเราชนะ เมื่อวันที่ 5 ก.พ.64 ซึ่งเป็นวันแรกที่กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.8 ล้านคน เริ่มใช้จ่ายเงินในโครงการ จำนวน 675-700 บาท  ซึ่งเดิมระบบของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นจะตัดสิทธิ์ทุกรายเดือนหากใช้วงเงินไม่หมด  แต่โครงการเราชนะ จะสะสมสิทธิ์ให้ใช้เงินในโครงการได้จนถึงวันที่ 31 พ.ค.64  จึงมีการทำระบบรูปแบบประมวลผลเสริมเข้ามา เมื่อเกิดปัญหาสัญญาณอินเตอร์เน็ตสะดุด ทำให้การเชื่อมโยงส่งต่อข้อมูลมีช่องว่าง  ธนาคารจึงรีบปิดระบบปรับปรุงทันที และเมื่อตรวจสอบระบบก็พบว่า มียอดที่สะดุดไปประมาณ 25,000 คน หรือประมาณร้อยละ 0.7 ของยอดใช้จ่ายในวันนั้น มีบางคนที่ใช้จ่ายเกินสิทธิ์ไป จึงจะตัดสิทธิ์จากเงินที่จะได้ในรอบต่อไป

ทีมงานยังตรวจสอบพบพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญ โดยพบ 152 ร้านค้า และผู้ถือบัตรสวัสดิการ 167 คน  มีการใช้จ่ายที่ผิดปกติ เช่น กินก๋วยเตี๋ยวถี่หนึ่งชามทุก 5 นาที  หรือทุก 2 นาที  เป็นจำนวน 30-40 ชาม  ซึ่งพฤติกรรมแบบนี้ต้องเกิดจากผู้ซื้อและผู้ขายร่วมมือกัน  ธนาคารกรุงไทยจึงจะร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพิ่มเติม

ด้านนางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ระบุว่า กระทรวงการคลัง ได้ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ติดตาม ตรวจสอบ และดำเนินการตามกฎหมาย หากพบว่า มีการกระทำผิดเงื่อนไขจริง จะระงับใช้แอปพลิเคชันถุงเงินและระงับการจ่ายเงินให้ร้านค้าที่ทุจริตทันที รวมทั้งระงับการใช้แอปพลิเคชันเป๋าตัง ของผู้ร่วมโครงการที่ร่วมทุจริต และดำเนินคดีตามกฎหมาย

Facebook Comments