เชียงใหม่ลงพื้นที่ ลุยตรวจสถานบันเทิง “Warm Up – Beer Lab – Pretty Club” ย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

694

ศปก.เมืองเชียงใหม่ ตรวจสถานบันเทิง “Warm Up – Beer Lab – Pretty Club” ย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 21.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองเชียงใหม่/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองเชียงใหม่ ปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ 2 ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติติการควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงใหม่ นำโดย นายดนัย สารพฤกษ์ ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ ลงพื้นที่สุ่มตรวจ กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำ สถานบริการ และสถานประกอบการที่เปิดทำการในลักษณะคล้ายสถานบริการ ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 15/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ร้าน Warm Up Café ร้าน Beer Lab และ ร้าน Pretty Club Exclusive

448652

ทั้งนี้ผลการลงพื้นที่ตรวจติดตาม พบว่า ร้าน Beer Lab ไม่ได้จัดทำป้ายแสดงข้อความระบุจำนวนผู้เข้าใช้บริการให้เป็นไปตามแบบที่ทางราชการกำหนด พนักงานเจ้าหน้าที่จึงได้ทำบันทึกแจ้งให้ร้าน Beer Lab ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามละเอียดแนบท้ายคำสั่ง ที่ 15/2564 ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 ให้แล้วเสร็จภายใน​ 7​ วัน ในส่วนร้าน Pretty Club Exclusive. พนักงานเจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำการระบุจำนวนผู้เข้าใช้บริการให้เป็นปัจจุบัน โดยผู้ประกอบการ ยินดีที่จะปฏิบัติตามที่ทางราชการแนะนำอย่างเคร่งครัด

448651448653
448654
448655
448656
448657
448658
448659
448660
448661
448662
448663
448664

Facebook Comments