“ธรรมนัส” ลงพื้นที่เชียงใหม่ ติดตามปัญหาการผลิตและการตลาดสินค้าลำไย

2000

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่พบปะเครือข่ายสภาอาชีพเกษตรกร 8 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อติดตามปัญหาการผลิตและการตลาดสินค้าลำไย ยืนยันจะเดินหน้าเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความมั่นคงให้กับพี่น้องเกษตรกรต่อไป

วันนี้ (6 ก.พ. 64) ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่พบปะเครือข่ายสภาอาชีพเกษตรกร 8 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมติดตามปัญหาการผลิตและการตลาดสินค้าลำไย โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

S 39919695

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า วันนี้เป็นครั้งที่ 3 ที่ได้พบปะกับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกลำไยทั้ง 8 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมแสดงความยินดีกับพี่น้องเกษตรกรที่รัฐบาลได้ทำการอนุมัติงบประมาณกว่า 3,400 ล้านบาท เพื่อเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในอัตราไร่ละ 2,000 บาท ขณะที่ข้อเสนอของสภาอาชีพเกษตรกร (สอก.) เกี่ยวกับ (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาและบริหารจัดการการผลิตสินค้าลำไยและผลิตภัณฑ์ พ.ศ…. มีความก้าวหน้า โดยคณะทำงานสามารถขับเคลื่อนงานให้ประสบผลสำเร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามข้อเรียกร้องที่พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกลำไยร่วมกันเสนอ และอยู่ในขั้นตอนดำเนินการทางกฎหมาย ซึ่งคาดว่าไม่เกิน 90 วัน ระเบียบหรือหลักเกณฑ์นี้จะได้ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาของผู้ปลูกลำไยทั้งประเทศ นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานใต้ความรับผิดชอบ ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนฐานราก ใน 3 เรื่องสำคัญ คือ ที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย น้ำ และอาชีพ ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้จะมีอาชีพใหม่ให้กับพี่น้องเกษตรกร คือการปลูกกัญชง อันจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความมั่นคงให้กับพี่น้องเกษตรกรต่อไป

S 39919711

S 39919697
S 39919700
S 39919701S 39919712

ข่าว-ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Comments