เชียงใหม่ส่ง 4 ทีม “นักรบชุดขาว จ.เชียงใหม่” ปฏิบัติภารกิจสู้โควิด-19 ที่ จ.สมุทรสาคร

blank

เชียงใหม่ส่ง 4 ทีม “นักรบชุดขาว จ.เชียงใหม่” ปฏิบัติภารกิจสู้โควิด-19 ที่ จ.สมุทรสาคร

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ให้โอวาทและให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ที่อาสาสมัครไปช่วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และคณะร่วมให้กำลังใจ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบใหม่ พบผู้ติดเชื้อจำนวนมากในจังหวัดสมุทรสาคร ทำให้ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์จังหวัดสมุทรสาคร ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยที่มีมากขึ้นทุกวัน ทำให้บุคลากรเหล่านั้นเกิดอาการเหนื่อยล้า เพราะต้องปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมงติดต่อกันมาเป็นเวลานาน

ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีการเปิดรับอาสาสมัครทางการแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นการเสริมกำลัง สนับสนุน หรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนกับบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยได้คัดเลือกทีมแพทย์-พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่มีความสมัครใจ มีความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจ ทั้งนี้ มีบุคลากรทางการแพทย์ที่อาสาปฏิบัติหน้าที่ “นักรบชุดขาวจังหวัดเชียงใหม่” จำนวน 4 ทีม 33 ท่าน โดยมีกำหนดการเดินทาง ดังนี้

ทีมที่ 1 เดินทางปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2564

ทีมที่ 2 เดินทางปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2564

ทีมที่ 3 เดินทางปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2564

ทีมที่ 4 เดินทางปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างวันที่ 1-6 มีนาคม 2564

ซึ่งก่อนการเดินทางบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดจะได้รับความรู้ด้านข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การฝึกปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคฯ เชิงรุก และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และหลังจากกลับมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนจะถูกกักตัว 14 วัน และตรวจหาเชื้อโควิด-19 จนมั่นใจว่าร่างกายปลอดเชื้อ สมบูรณ์ แข็งแรง จึงจะสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติต่อไป

และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง ทางจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีให้โอวาท พร้อมมอบชุดปฏิบัติงานและของที่ระลึก ให้กับนักรบชุดขาวทั้ง 33 ท่าน ทั้งนี้ ยังขอเชิญชวน ให้ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ส่งกำลังใจให้กับนักรบชุดขาวจังหวัดเชียงใหม่ สู้ภัยโควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสาคร

39527
39537
39538
39539
39541

ทีมที่ 1
ทีมที่ 2
ทีมที่ 3
ทีมที่ 4