ครม. มีมติ  ห้ามใช้สิทธิ ” เราชนะ” ซื้อทอง เพชร อัญมณี และร้านของเก่า

142
blank

ครม. มีมติ  ห้ามใช้สิทธิ ” เราชนะ” ซื้อทอง เพชร อัญมณี และร้านของเก่า

o7xwGP.jpg

ครม. มีมติ  ห้ามใช้สิทธิ ” เราชนะ” ซื้อทอง เพชร อัญมณี และร้านของเก่า เนื่องจากไม่จำเป็นในการดำรงชีพ และไม่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของโครงการเราชนะ ที่จะช่วยเหลือภาระค่าครองชีพของประชาชน