“กาดหลวง” ตำนานที่ยังคงเคลื่อนไหว พาชมภาพบรรยากาศของกาดหลวง ในวันที่ไร้นักท่องเที่ยว

1122
blank

“กาดหลวง” ตำนานที่ยังคงเคลื่อนไหวพาชมภาพบรรยากาศของกาดหลวง ในวันที่ไร้นักท่องเที่ยว

blankblank blank blankblank blank blank blank blank blank blank blankblank blank blank blankblankblankblankblankblankblank blankblankblankblankblank   blankblank