?? 1 ก.พ. นี้ รพ.สวนดอก เปิดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงจองวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2564

4471

??1 ก.พ. นี้ รพ.สวนดอก เปิดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงจองวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2564

lM4iNk.jpg

?โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดให้บริการจองวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตามเป้าหมายทุกสิทธิรักษา ได้แก่
1.กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ มีอายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
2.กลุ่มเด็กอายุ 6 เดือนเต็มไม่ถึง 3 ปี
3.ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังทุกกลุ่มอายุ ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง, ไตวาย,หอบหืด,ปอดอุดกั้นเรื้อรัง,โรคหัวใจ,โรคเบาหวาน และผู้ป่วยมะเร็งได้รับยาเคมีบำบัด
4.ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6.ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมผู้ติดเชื้อเอชไอวี
7.ผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัม หรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

เพื่อลดการแพร่กระจายโรค ลดโอกาสการกลายพันธุ์ของเชื้อ และลดอัตราการเกิดโรคจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน
??ขอให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง จองสิทธิ์ล่วงหน้าในการรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2564 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564 โดยผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

1.ห้องตรวจที่ผู้ป่วยมารับบริการงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
2.จองผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เฉพาะบุคคลที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป

???และโรงพยาบาลจะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2564 ในวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2564 เวลา 08:30 น.-15:00 น. ณ ห้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. หรือจนกว่าวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมาหมด

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์ประสานงานและบริการผู้ป่วยโทร.053-936539 (ในเวลาราชการ)