ตรวจสอบผลลงทะเบียน “เราชนะ” ได้ 8 ก.พ. เป็นต้นไป ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จจะมี SMS แจ้งให้ลงทะเบียนใหม่

221
blank

ตรวจสอบผลลงทะเบียน “เราชนะ” ได้ 8 ก.พ. เป็นต้นไป ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จจะมี SMS แจ้งให้ลงทะเบียนใหม่

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการเราชนะแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับประชาชนที่ “ลงทะเบียนไม่สำเร็จ” จะได้รับข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือนให้ลงทะเบียนใหม่อีกครั้งไม่เกินวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขรหัสหลังบัตรประชาชน (Laser ID) ชื่อ ชื่อกลาง (ถ้ามี) นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด ไม่ถูกต้อง โดยกรณีของผู้ที่ไม่มีชื่อกลางไม่ต้องกรอกข้อมูลลงในช่องดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จสามารถเข้าไปลงทะเบียนใหม่ได้ทันทีหลังจากได้รับ SMS แจ้งเตือน

lmU6Pe.jpg