นายกรัฐมนตรีวอนสังคมช่วยกันเฝ้าระวังการ์ดอย่าตก เน้นคลายล็อกดาวน์บางพื้นที่มุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจเดินหน้าต่อไป

นายกรัฐมนตรีวอนสังคมช่วยกันเฝ้าระวังการ์ดอย่าตก เน้นคลายล็อกดาวน์บางพื้นที่มุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจเดินหน้าต่อไป

     เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น.  ณ บริเวณทางเชื่อมตึกไทยคู่ฟ้าและตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์สื่อ ภายหลังการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Video Conference สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณประชาชนที่ติดตามข่าวสารในการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งรัฐบาลต้องปรับมาตรการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งมาตรการสกัดกั้นควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด  การรักษาการพยาบาล การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถรับมือควบคุมได้อยู่   ด้วยการตรวจหาเชื้อในวงกว้างเชิงรุกมากยิ่งขึ้น  เพื่อนำเข้าสู่ในระบบการควบคุมรักษาป้องกันการแพร่ระบาดและการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด  รวมทั้งเข้มงวดกวดขันจากการกระทำความผิดจากการลักลอบการเล่นการพนันบอลต่าง ๆ นั้น ได้มีการติดตามจับกุมดำเนินคดีต่อไป  ดังนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนร่วมกัน ในฐานะที่ต้องทำงานร่วมกัน

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การจัดหาวัคซีน  ซึ่งวันนี้ได้มีการเจรจาคาดว่า จะได้รับตามกำหนดเวลา ยังต้องกำหนดกันว่าจะฉีดกันอย่างไร  ซึ่งทุกคนก็มีสิทธิในการเข้าถึงเข้าถึงวัคซีนทุกคน  รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตในประเทศไทย  ซึ่งในวันข้างหน้าอาจจะมีการเพิ่มการผลิตวัคซีนตัวอื่นๆ    สิ่งสำคัญคือ ทุกคนต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการอย่างเคร่งครัดตั้งการ์ดไว้สูง   ยังต้องระวังเหมือนเดิม ประเทศยังสนับสนุนการพัฒนาวัคซีน งบวิจัยและพัฒนากับสถาบันทางการแพทย์ รวมทั้งสนับสนุนบริษัทอื่นๆในการที่จะรับวัคซีน ไม่ใช่เฉพาะวัคซีน covid อย่างเดียว เพื่อประโยชน์ในเรื่องของการผลิตวัคซีนอื่น ๆ ด้วย ในอนาคต

นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงมาตรการผ่อนคลาย ปรับระดับของจังหวัดต่างๆ ในพื้ที่ 4 ระดับ  รวมทั้งการเปิดสถานที่ทำการ การเปิดโรงเรียน  ซึ่งต้องขอความร่วมมือทุกคน  พร้อมทั้งจะให้มีสายตรวจมากขึ้นในการตรวจสอบสถานที่ที่มีความเสี่ยง หากไม่ปฏิบัติตามมาตรการ ต้องถูกดำเนินการโดยเด็ดขาด  นายกรัฐมนตรียังกำชับว่า การผ่อนคลายในสถานประกอบการธุรกิจเพื่อให้เกิดความปกติของประชาชนโดยรวมแต่ทุกคนต้องระมัดระวังตัวเองให้มากที่สุดสิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าปกปิด  ขอให้เฝ้าระวังในสถานที่มีการผ่อนคลายไปบ้างแล้ว ต้องระมัดระวังมากที่สุด  ทั้งการดื่มสุรา ต้องระวังตัวเองให้มากขึ้น  ขอให้รักตัวเอง   รักครอบครัวและคนอื่นๆ