เชียงใหม่แจงสาเหตุในตัวเมืองไม่โปร่งใสในช่วงเช้าวันนี้ เหตุความกดอากาศสูงแผ่เข้ามาปกคลุม ลมพัดพาเอาฝุ่นจากพื้นที่ข้างเคียงเข้ามา

244

เชียงใหม่แจงสาเหตุในตัวเมืองไม่โปร่งใสในช่วงเช้าวันนี้ เหตุความกดอากาศสูงแผ่เข้ามาปกคลุม ลมพัดพาเอาฝุ่นจากพื้นที่ข้างเคียงเข้ามา

วันที่ 29 ม.ค. 64 ที่ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ น.ส.เกวลิน อินลวง ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ ศูนย์บัญชาการฯ จากมหาวิทยลัยเชียงใหม่ กล่าวถึงสภาพอากาศในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ (29 ม.ค.) ว่า อุณหภูมิและความกดอากาศของจังหวัดเชียงใหม่วันนี้จะเห็นได้ชัดว่า ในช่วงเช้าความกดอากาศสูงแผ่เข้ามาปกคลุมในพื้นที่แอ่งกระทะของเชียงใหม่ และจากภาพแสดงทิศทางลมในวันนี้พบว่า ลมพัดเข้าเชียงใหม่มาจากทางฝั่งตะวันออก และหากพิจารณาจุดความร้อนที่จิสด้าตรวจพบ แม้ว่าในจังหวัดเชียงใหม่จะไม่เกิดจุดความร้อนก็ตาม แต่ในบริเวณข้างเคียงจังหวัดเชียงใหม่มีจุด Hot Spot เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดฝุ่นส่งผลให้มีการพัดพาเอาฝุ่นเข้ามาในแอ่งเชียงใหม่