เทศบาลตำบลแม่ริม เปิดประชุมสภาอนุมัติจัดซื้อ “วัคซีนโควิด-19” ฉีดให้ประชาชนในเขตพื้นที่ฟรี

1776

เทศบาลตำบลแม่ริม เปิดประชุมสภาอนุมัติจัดซื้อ “วัคซีนโควิด-19” ฉีดให้ประชาชนในเขตพื้นที่ฟรี เป็นที่แรกในเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 นายสุวัตถิ์ ณ เชียงใหม่ ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่ริม นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ริม โดยมีนายจุฬา สังข์เรือง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม นายบรรเจิด มาตัน นางปรียนิตย์ สังข์เรือง รองนายกเทศมนตรีแม่ริม และสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ริม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ริม เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม เพื่อจัดสรรเงินงบประมาณจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 และค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาสำหรับการฉีดวัคซีน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ฟรี เป็นที่แรกในเชียงใหม่ จำนวนรวมทั้งหมด 9,451 คน โดยจะจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพ ผ่านมาตรฐานและการตรวจสอบของ อย. ซึ่งคาดว่าจะเริ่มฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ไม่เกิน 3 เดือน

141194051 2926544904273012 2815443915062868466 o
141445470 2926544957606340 3128238461241902055 o

Facebook Comments