เชียงใหม่หมอกควันหนา ปริมาณฝุ่นละออง อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ด้านพ่อเมืองเร่งรณรงค์พร้อมออกมาตรการควบคุมพื้นที่ไม่ให้เกิดไฟป่า

295

เชียงใหม่หมอกควันหนา ปริมาณฝุ่นละออง อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ด้านพ่อเมือง เร่งรณรงค์พร้อมออกมาตรการควบคุมพื้นที่ไม่ให้เกิดไฟป่า

วันที่ 27 ม.ค. 64 รายงานข่าวแจ้งว่า สถานกาณณ์หมอกควันไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ ล่าสุดพบว่า ช่วงสายวันนี้ ได้มีหมอกควันหน้าเริ่มปกคลุมตัวเมืองเชียงใหม่ ส่งผลทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองไม่สามารถมองเห็นดอยสุเทพที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเมืองได้ ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศของเมืองเชียงใหม่ ว่ามลพิษหมอกควันเริ่มเข้าสู่ช่วงวิกฤตเป็นช่วงแรกของปีแล้ว

S 3022879

ทั้งนี้จากการตรวจสอบการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ จำนวน 4 จุดช่วงเวลา 14.00 น. จุดศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 53 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จุดกลางเมือง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ต.ศรีภูมิ อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 44 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง จุดบนดอยสุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง, เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 49 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง และต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 86 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 132 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

S 3022873

ขณะที่ทางด้านศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ รายงานจุดความร้อน hotspot เช้าวันนี้ประจำวันที่ 27 มกราคม 2564 (รอบเวลา 01.54) จังหวัดเชียงใหม่ พบจุดความร้อน จำนวน 21 จุด ดดยพบที่อำเภอแม่แจ่มจำนวน 7 จุด อำเภอดอยเต่าจำนวน 6 จุด อำเภอดอยหล่อจำนวน 4 จุด อำเภอเชียงดาวและอำเภอแม่แตง อำเภอละจำนวน 2 จุด ซึ่งพบว่าอำเภอทางใต้มีการไฟป่าหมอกควันมาขึ้น ซึ่งกระแสลมทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้จะพัดเข้ามาในเมือง ซึ่งจะทำให้เกิดหมอกควันพิษปกคลุมในตัวเมืองเพราะเป็นแอ่งกระทะ

S 3022875

โดยทางด้านนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการดำเนินงานและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการไฟป่า โดยได้มีการให้ความสำคัญกับพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับฝ่ายปกครองท้องที่ ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ที่ เพื่อควบคุมพื้นที่ไม่ให้เกิดไฟ โดยได้มีการจัดทำแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง การจัดทำแนวกันไฟ รวมถึงการจัดกองกำลังลาดตะเวนในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถลดจุดความร้อน (Hotspot) รวมถึงพื้นที่เสียหายจากการเผาไหม้ลง 25% จากปีที่ผ่านมาตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการติดตามสถานการณ์ทุกระยะอย่างใกล้ชิด ซึ่งสิ่งที่เป็นห่วงในขณะนี้คือสภาพภูมิอากาศ อันเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ จนส่งผลให้คุณภาพของอากาศไม่ดีเท่าที่ควรหรือส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งกรณีนี้ก็ได้มีการนำข้อมูลเรื่องของภูมิอากาศมาบริหารจัดการในบริเวณแต่ละพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นด้วย

S 3022876
S 3022877
S 3022878