Home ข่าวทั่วไทย ครม.เห็นชอบ! ขยายเวลาลดภาษีที่ดิน 90% ลดค่าธรรมเนียมโอน-จดจำนอง ยื่นแบบเสียภาษี บรรเทาผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่

ครม.เห็นชอบ! ขยายเวลาลดภาษีที่ดิน 90% ลดค่าธรรมเนียมโอน-จดจำนอง ยื่นแบบเสียภาษี บรรเทาผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่

-

ครม.เห็นชอบ! ขยายเวลาลดภาษีที่ดิน 90% ลดค่าธรรมเนียมโอน-จดจำนอง ยื่นแบบเสียภาษี บรรเทาผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่

วันที่ 26 มกราคม 2564 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่าเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในปีนี้ ยังคงมีความรุนแรงและครอบคลุมหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและประชาชนทุกสาขาอาชีพในวงกว้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ครม.จึงมีมติเห็นชอบขยายมาตรการทางภาษี ดังนี้
1.ลดจำนวนภาษีในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ ในปีภาษี พ.ศ.2564 สำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้
1)ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม
2)ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย
3)ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์นอกเหนือจาก 1) และ 2)
4)ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ
โดยให้ร่างพระราชกฤฎีกาฯ มีผลบังคับใช้หลังจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
2.ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและการจดจำนอง เหลือร้อยละ 0.01 ดังนี้
2.1ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์ เหลือร้อยละ 0.01 สำหรับที่ดินพร้อมอาคารประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ ที่มีราคาซื้อและวงเงินจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่กระทรวงมหาดไทยประกาศใช้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
2.2ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนห้องชุดและค่าจดทะเบียนการจำนอง เหลือร้อยละ 0.01 สำหรับห้องชุดในอาคารชุด ที่มีราคาซื้อขายและวงเงินจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่กระทรวงมหาดไทยประกาศใช้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
3.ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้
3.1ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 ของปีภาษี 2563 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากเดิมภายในเดือนมีนาคม 2564 เป็น ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
3.2ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ นำส่ง และชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มของเดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ต้องยื่นและนำส่งหรือชำระในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564 แล้วแต่กรณี ออกไปเป็นภายในวันสุดท้ายของเดือนนั้นๆ สำหรับการทำรายการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

Must Read

คู่รักหาเลขเด็ดกันแต่เช้า ขอพรไอ้ไข่พ่อท่านเทิ่ม วัดสันมะเกี๋ยง จ.เชียงใหม่ เชิญร่วมสืบชะตาหลวง แก้ปีชง

คู่รักหาเลขเด็ดกันแต่เช้า ขอพรไอ้ไข่พ่อท่านเทิ่ม วัดสันมะเกี๋ยง จ.เชียงใหม่ เชิญร่วมสืบชะตาหลวง แก้ปีชง เมื่อวันที่ 27 ก.พ.2564 ธ.ค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานที่วัดสันมะเกี๋ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่เช้าและตลอดทั้งวันและต่อเนื่องมาจากเมื่อวานที่เป็นวันหยุดยาว วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ซึ่งประชาชนเดินทางมาขอพรไอ้ไข่(พ่อท่านเทิ่ม) ส่วนใหญ่เป็นคู่รัก โดยจุดธูปเพื่อขอเลขเด็ดกันแบบเป็นคู่ๆ และแก้บนจุดประทัดกันจำนวนมาก เลขธูปที่จุดขอพร มีเลขที่ประชาชนนำมาจุดกันนิยม จุดแบบคู่นั้น เพื่อจะได้เลขหัวท้าย 3 ตัว...
error: Alert: Content is protected !!