ขนส่งเชียงใหม่คุมเข้ม ลุยตรวจรถควันดำเกินมาตรฐาน

674

ขนส่งเชียงใหม่คุมเข้ม ลุยตรวจรถควันดำเกินมาตรฐาน

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดชุดตรวจการ ร่วมบูรณาการกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งจุดตรวจสอบ รถที่มีค่าควันดำเกินค่ามาตรฐาน และตรวจสอบรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ณ ถนนสาย 118 เชียงใหม่-เชียงราย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ตรวจสอบรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก จำนวน 68 คัน พบผู้กระทำความผิด จำนวน 5 ราย เปรียบเทียบปรับ จำนวน 4 ราย ออกคำสั่งผู้ตรวจการ จำนวน 1 ราย
-ไม่พบรถที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์

2.ตรวจสอบรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ จำนวน 105 คัน พบผู้กระทำความผิดจำนวน 5 ราย เปรียบเทียบปรับจำนวน 4 ราย ออกคำสั่งผู้ตรวจการจำนวน 1 ราย
-ไม่พบรถที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์

1447336
1447338
1447340

Facebook Comments