Home ข่าวประชาสัมพันธ์ PR ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต สำรองเลือดไว้ช่วยเหลือผู้ป่วย หลังโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทั่วประเทศ เกิดภาวะขาดแคลนเลือด และมีปริมาณโลหิตบริจาคลดลงไปถึง 50%

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต สำรองเลือดไว้ช่วยเหลือผู้ป่วย หลังโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทั่วประเทศ เกิดภาวะขาดแคลนเลือด และมีปริมาณโลหิตบริจาคลดลงไปถึง 50%

-

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต สำรองเลือดไว้ช่วยเหลือผู้ป่วย หลังโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทั่วประเทศ เกิดภาวะขาดแคลนเลือด และมีปริมาณโลหิตบริจาคลดลงไปถึง 50%

S 38600760

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต สำรองเลือดไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะขาดแคลน

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต สำรองเลือดไว้ช่วยเหลือผู้ป่วย หลังโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทั่วประเทศ เกิดภาวะขาดแคลนเลือด และมีปริมาณโลหิตบริจาคลดลงไปถึง 50%

วันนี้ (25 ม.ค. 64) ภาคบริการโลหิตที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาดไทย นำรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ พร้อมบุคลากรทางการแพทย์ มาทำการรับบริจาคโลหิตจากพี่น้องประชาชน ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และประชาชนที่มาติดต่อราชการภายในศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบให้จำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างมาก จนส่งผลให้โรงพยาบาลขนาดใหญ่ทั่วประเทศ เกิดภาวะขาดแคลนเลือด และมีปริมาณโลหิตบริจาคเพียงวันละ 700-900 ยูนิตเท่านั้น ซึ่งลดลงกว่าร้อยละ 50 ดังนั้น จึงขอเชิญชวนคนไทยที่สุขภาพดีมาช่วยกันบริจาคโลหิต พร้อมกันนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ 12 แห่ง และหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ทุกแห่ง ได้มีมาตรการและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริจาคโลหิต ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยยังคงรักษามาตรการและสร้างความมั่นใจให้เป็นสถานที่ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 มีการควบคุม ดูแล รักษาความสะอาด อุปกรณ์ สถานที่ สุขอนามัยของผู้มาบริจาคโลหิต และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงานไม่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ

****************
นันธิกา กิจปาโล / ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
25 มกราคม 2564

S 38600753S 38600754S 38600755S 38600756S 38600757
S 38600759S 38600761S 38600762S 38600764S 38600751

Must Read

GISTDA เตือน 3 จังหวัดภาคเหนือ “เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน” เสี่ยงเกิดไฟป่าสูง ช่วง 1 –...

GISTDA เตือน 3 จังหวัดภาคเหนือ "เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน" เสี่ยงเกิดไฟป่าสูง ช่วง 1 – 7 มี.ค. 64 นี้ วันที่ 1 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ได้โพสต์ผ่านแฟนเพจ แจ้งเตือน...
error: Alert: Content is protected !!