Home ข่าวทั่วไทย กรมควบคุมโรคเตือนระวัง เด็กป่วย "มือ-เท้า-ปาก" แนะผู้ปกครองดูแลใกล้ชิด

กรมควบคุมโรคเตือนระวัง เด็กป่วย “มือ-เท้า-ปาก” แนะผู้ปกครองดูแลใกล้ชิด

-

กรมควบคุมโรคเตือนระวัง เด็กป่วย “มือ-เท้า-ปาก” แนะผู้ปกครองดูแลใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้เป็นช่วงฤดูหนาว โรคที่ต้องระมัดระวังคือ โรคมือ เท้า ปาก ซึ่งพบอัตราป่วยมากที่สุดในกลุ่มเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน ประกอบกับช่วงนี้ในบางพื้นที่ โรงเรียนประกาศให้เด็กหยุดอยู่บ้านเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เด็กๆ อาจมีการทำกิจกรรมร่วมกับเด็กคนอื่นๆ ในชุมชน ทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อและป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปากได้ ซึ่งโรงเรียนในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว คาดว่าจะสามารถเปิดเรียนได้ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ ส่วนโรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและเปิดเรียนตามปกติในขณะนี้ ขอให้เคร่งครัดมาตรการคัดกรองและสังเกตอาการเด็ก ร่วมกับมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ก่อนเข้าเรียนทุกเช้า หากพบเด็กป่วยให้แยกออกจากเด็กปกติและแจ้งให้ผู้ปกครองรับกลับบ้าน เพื่อพาไปพบแพทย์โดยเร็ว และให้หยุดเรียนจนกว่าจะหาย แยกของใช้ส่วนตัวของเด็กป่วยออกจากเด็กปกติ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับเด็กคนอื่นๆ งดไปในที่ชุมชนหรือสถานที่แออัด

สถานการณ์ของโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 32,304 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ส่วนในปี 2564 นี้ ตั้งแต่วันที่ 1-17 มกราคม 2564 มีรายงานผู้ป่วย 916 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ เด็กแรกเกิด-4 ปี(ร้อยละ 87.5) รองลงมาคืออายุ 5 ปี (ร้อยละ 4.69) และอายุ 7-9 ปี (ร้อยละ 4.15) ส่วนจังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ พะเยา แพร่ เชียงราย เลย และสุราษฎร์ธานี ตามลำดับ อาการของเด็กที่ป่วยจะเริ่มด้วยมีไข้ต่ำๆ อ่อนเพลีย ต่อมา 1-2 วัน มีอาการเจ็บปาก ร่วมกับมีตุ่มพองเล็กๆ บริเวณฝ่ามือฝ่าเท้า ตุ่มแผลในปาก เพดานอ่อน กระพุ้งแก้ม ลิ้น ต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆ หากอาการไม่ดีขึ้น เช่น มีไข้สูง ซึมลง เดินเซ ชัก เกร็ง หายใจหอบเหนื่อย อาเจียนมาก ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที เพราะอาจติดเชื้อไวรัสในกลุ่มเอนเทอโรไวรัส ที่เป็นสาเหตุของโรคมือ เท้า ปาก ชนิดรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

นายแพทย์โอภาส กล่าวแนะนำผู้ปกครองเพิ่มเติมว่า ขอให้ดูแลและสังเกตอาการของบุตรหลานในช่วงอยู่บ้านอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเด็กเล็กอาจบอกอาการเจ็บป่วยของตนเองไม่ได้ วิธีป้องกันโรคมือ เท้า ปาก มีดังนี้ 1.ลดการสัมผัสเชื้อ ไม่นำมือที่สกปรกสัมผัสใบหน้า เนื่องจากเชื้อโรคจะอยู่ในน้ำมูก น้ำลาย น้ำจากแผลตุ่มพองหรืออุจจาระของผู้ป่วย ซึ่งมักจะติดอยู่บนมือแล้วนำเข้าปากหรือจับของเล่น ของใช้ ทำให้เชื้อกระจายสู่ผู้อื่นได้  2.หมั่นทำความสะอาดของใช้และของเล่นของเด็กเป็นประจำ และเปิดประตูหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเท  3.หมั่นให้เด็กล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหารหรือเข้าห้องน้ำ เพื่อลดการสะสมของเชื้อบนมือและลดการแพร่สู่ผู้อื่น  4.หากบุตรหลานป่วย ให้เด็กสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างกัน อย่างน้อย 1-2 เมตร แยกของใช้ส่วนตัวและไม่ให้คลุกคลีกับคนอื่นๆ หากบุตรหลานมีอาการข้างต้น ควรพาไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรับการรักษาต่อไป ซึ่งวิธีดังกล่าวสามารถป้องกันได้ทั้งโรคมือ เท้า ปาก โรคโควิด 19 และโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจอื่นๆ ได้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

Must Read

คู่รักหาเลขเด็ดกันแต่เช้า ขอพรไอ้ไข่พ่อท่านเทิ่ม วัดสันมะเกี๋ยง จ.เชียงใหม่ เชิญร่วมสืบชะตาหลวง แก้ปีชง

คู่รักหาเลขเด็ดกันแต่เช้า ขอพรไอ้ไข่พ่อท่านเทิ่ม วัดสันมะเกี๋ยง จ.เชียงใหม่ เชิญร่วมสืบชะตาหลวง แก้ปีชง เมื่อวันที่ 27 ก.พ.2564 ธ.ค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานที่วัดสันมะเกี๋ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่เช้าและตลอดทั้งวันและต่อเนื่องมาจากเมื่อวานที่เป็นวันหยุดยาว วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ซึ่งประชาชนเดินทางมาขอพรไอ้ไข่(พ่อท่านเทิ่ม) ส่วนใหญ่เป็นคู่รัก โดยจุดธูปเพื่อขอเลขเด็ดกันแบบเป็นคู่ๆ และแก้บนจุดประทัดกันจำนวนมาก เลขธูปที่จุดขอพร มีเลขที่ประชาชนนำมาจุดกันนิยม จุดแบบคู่นั้น เพื่อจะได้เลขหัวท้าย 3 ตัว...
error: Alert: Content is protected !!