เชียงใหม่คุมเข้ม คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ ย้ำต้องลงทะเบียนใน CM-CHANA ทุกคน

1856

เชียงใหม่คุมเข้ม คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ ย้ำต้องลงทะเบียนใน CM-CHANA ทุกคน

วันที่ 22 มกราคม 2564 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่ รายงาน ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัคร จิตอาสา ชุดปฏิบัติการ COVID-19 ระดับตำบลและหมู่บ้าน และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 21 มกราคม ที่ผ่านมา

141024687 269243921387371 5707968190114135527 o

โดยเป็นการออกปฏิบัติหน้าที่ จัดตั้งจุดตรวจ จุดคัดกรองเพื่อทำการการตรวจคัดกรองประชาชน ประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยให้ลงทะเบียนในระบบ CM- Chana และหมอชนะกรณีเดินทางเข้าเขตจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่บางส่วน ได้แก่
– อ.สะเมิง
– อ.ดอยสะเก็ด
– อ.แม่อาย
– อ.แม่ริม
– อ.แม่แจ่ม

ผลปฏิบัติการเป็นไปอย่างเรียบร้อย ประชาชนผู้เดินทางให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดเป็นอย่างดี

140296782 269243848054045 3458447382889321343 o
140376584 269243728054057 891082583701535489 o
140441658 269243598054070 7022672310271841109 o