Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ของดเผาทุกชนิด ช่วง 21-23 ม.ค. 64 นี้ เนื่องจากสภาพอากาศนิ่งและสงบ จะส่งผลให้การสะสมตัวของฝุ่นละอองในพื้นที่ ค่อนข้างมาก

ของดเผาทุกชนิด ช่วง 21-23 ม.ค. 64 นี้ เนื่องจากสภาพอากาศนิ่งและสงบ จะส่งผลให้การสะสมตัวของฝุ่นละอองในพื้นที่ ค่อนข้างมาก

-

ของดเผาทุกชนิด ช่วง 21-23 ม.ค. 64 นี้ เนื่องจากสภาพอากาศนิ่งและสงบ จะส่งผลให้การสะสมตัวของฝุ่นละอองในพื้นที่ ค่อนข้างมาก

l21dRD.jpgกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือทุกจังหวัด เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้วงวันที่ 21 – 23 มกราคม 2564 นี้ เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายสภาวะอากาศ และผลกระทบต่อการสะสมของฝุ่นละอองขนาดเล็กในระยะดังกล่าว จะมีสภาพลมเฉื่อย และลมอ่อน มีความเร็วลมที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เพดานการลอยตัวของฝุ่นละอองมีแนวโน้มต่ำลง สภาพอากาศนิ่งและสงบ จะส่งผลให้การสะสมตัวของฝุ่นละอองในพื้นที่ ค่อนข้างมากถึงมาก จนเกินเกณฑ์มาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน งดการเผาอย่างเด็ดขาด รวมทั้งงดการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในระยะนี้ด้วย

 

Must Read

GISTDA เตือน 3 จังหวัดภาคเหนือ “เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน” เสี่ยงเกิดไฟป่าสูง ช่วง 1 –...

GISTDA เตือน 3 จังหวัดภาคเหนือ "เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน" เสี่ยงเกิดไฟป่าสูง ช่วง 1 – 7 มี.ค. 64 นี้ วันที่ 1 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ได้โพสต์ผ่านแฟนเพจ แจ้งเตือน...
error: Alert: Content is protected !!