ของดเผาทุกชนิด ช่วง 21-23 ม.ค. 64 นี้ เนื่องจากสภาพอากาศนิ่งและสงบ จะส่งผลให้การสะสมตัวของฝุ่นละอองในพื้นที่ ค่อนข้างมาก

191

ของดเผาทุกชนิด ช่วง 21-23 ม.ค. 64 นี้ เนื่องจากสภาพอากาศนิ่งและสงบ จะส่งผลให้การสะสมตัวของฝุ่นละอองในพื้นที่ ค่อนข้างมาก

l21dRD.jpgกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือทุกจังหวัด เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้วงวันที่ 21 – 23 มกราคม 2564 นี้ เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายสภาวะอากาศ และผลกระทบต่อการสะสมของฝุ่นละอองขนาดเล็กในระยะดังกล่าว จะมีสภาพลมเฉื่อย และลมอ่อน มีความเร็วลมที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เพดานการลอยตัวของฝุ่นละอองมีแนวโน้มต่ำลง สภาพอากาศนิ่งและสงบ จะส่งผลให้การสะสมตัวของฝุ่นละอองในพื้นที่ ค่อนข้างมากถึงมาก จนเกินเกณฑ์มาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน งดการเผาอย่างเด็ดขาด รวมทั้งงดการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในระยะนี้ด้วย

 

Facebook Comments