blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้กองทัพภาคที่ 3 Kick off กิจกรรม "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า" ที่จังหวัดเชียงใหม่

กองทัพภาคที่ 3 Kick off กิจกรรม “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า” ที่จังหวัดเชียงใหม่

-

กองทัพภาคที่ 3 บูรณาการร่วมกับ 17 จังหวัดภาคเหนือ วางแนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง พร้อมนำทุกภาคส่วนร่วม Kick off กิจกรรม “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า” เน้นสร้างการรับรู้เกี่ยวกับฝุ่นควันให้คนในชุมชน

วันที่ 21 ม.ค. 64 ที่ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการประชุมบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ( VTC ) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

10

พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวในที่ประชุมว่า ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง เป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ ซึ่งรัฐบาลให้ความสนใจกับปัญหานี้เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นส่วนราชการที่ทำงานตอบสนองนโยบายของรัฐบาล จะต้องร่วมมือกันปฏิบัติภารกิจให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อไม่เกิดผลกระทบต่อประชาชน ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาในระดับศูนย์บัญชาการควบคุมไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองของทุกจังหวัด จะทราบพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่าอยู่แล้ว ก็ขอให้ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกับส่วนราชการเพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ถูกเผาโดยเร็ว โดยกองทัพภาคที่ 3 พร้อมที่จะสนับสนุนเครื่องมือและ กำลังพล เข้าไปสนับสนุนในทุกพื้นที่

13

โอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันเปิดพิธี Kick off กิจกรรม “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า ” ประจำปี 2564 ที่บริเวณลานด้านหน้ากองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 เพื่อบูรณาการเตรียมความพร้อมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในเขตพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมทั้งกำชับให้เฝ้าติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงเป็นพิเศษ และช่วยประชาสัมพันธ์ให้ภาคประชาชนได้ตระหนักถึงการป้องกันแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสาธารณภัยและแผนเผชิญเหตุในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด

16

ขณะเดียวกัน แม่ทัพภาคที่ 3 ยังได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า ตามที่กองอำนวยการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันกองทัพภาคที่ 3 ได้มีการติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา พบว่า สถานการณ์ฝุ่นควันโดยรวมใน 17 จังหวัดภาคเหนือ สภาพฝุ่นละอองยังไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ยังอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก นอกจากนี้ จุด Hotspot ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ยังมีปริมาณลดลงถึงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับสถิติปีที่ผ่านมา และจากการรับมอบนโยบายจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการประชุมที่จังหวัดเชียงรายเมื่อเดือนกันยายน 2563 ในแต่ละภาคส่วนก็ได้นำแนวทางมาปรับใช้ ทั้งในเรื่องของการลดเผา การชิงเก็บ พร้อมเน้นย้ำให้มีกระบวนสร้างการรับรู้เกี่ยวกับฝุ่นควันในชุมชน เพื่อลดปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันในพื้นที่

ข่าว-ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

2822

blank

Must Read

ปิดอย่างเป็นทางการ! โรงพยาบาลสนาม ม.แม่โจ้ ขอบคุณเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล ปฏิบัติหน้าที่ยาวนานตลอด 25 วัน และภาคประชาชนที่บริจาคสิ่งของช่วยสู้ภัยโควิด

ปิดอย่างเป็นทางการ! "โรงพยาบาลสนาม ม.แม่โจ้" ขอบคุณเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล ปฏิบัติหน้าที่ยาวนานตลอด 25 วัน และภาคประชาชนที่บริจาคสิ่งของช่วยสนับสนุน  เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 พ.ค.64 ที่บริเวณห้องโซนบี ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย นพ.วรวุฒิ โฆวัชรกุล...
error: Alert: Content is protected !!