Home ข่าวประชาสัมพันธ์ PR เชียงใหม่ เตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ ตามพระปณิธานของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดตามสวัสดิภาพสัตว์

เชียงใหม่ เตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ ตามพระปณิธานของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดตามสวัสดิภาพสัตว์

-

เชียงใหม่ เตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ ตามพระปณิธานของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดตามสวัสดิภาพสัตว์

16791

เชียงใหม่ เตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ ตามพระปณิธานของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดตามสวัสดิภาพสัตว์

S 105660467

วันนี้ (20 ม.ค. 64) ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดตามสวัสดิภาพสัตว์ และการบริหารจัดการศูนย์พักพิงต้นแบบ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินการ รวมทั้งให้สาธารณชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการสถานพักพิงสัตว์

S 105660468

จากนั้น นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงสำรวจพื้นที่ซึ่งจะได้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ ณ บริเวณป่าแม่ริม ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำการประเมินเบื้องต้นในการก่อสร้างสถานพักพิงสัตว์ ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยจะได้มีการออกแบบการก่อสร้างให้เหมาะสมกับพื้นที่ และคำนึงถึงผลกระทบในทุกๆ ด้าน โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้

**********
ศราวุธ เจิมจันทร์ ..ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
20 มกราคม 2564

16793
S 105660459
S 105660461
S 105660462
S 105660463
S 105660464
S 105660465
S 105660466

Must Read

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ กำชับเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทุกพื้นที่ที่เกิดจุดความร้อน หลังคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กำชับเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ที่เกิดจุดความร้อน หลังคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานจากการตรวจวัดทั้ง 4 สถานี ย้ำหากจุดใดที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปได้ ให้รีบรายงานศูนย์บัญชาการฯ ทันที เพื่อจัดเจ้าหน้าที่รวมถึงอากาศยานเข้าไปเสริมกำลัง วันที่ 3 มี.ค. 64 ที่ ศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ คณะทำงานศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมรับทราบสถานการณ์การเกิดจุดความร้อนในอำเภอต่าง ๆ ผ่านการประชุมระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ โดยพบว่า วันที่...
error: Alert: Content is protected !!