จังหวัดเชียงใหม่ ให้ร้านอาหาร เปิดบริการแบบบุฟเฟต์ ตักเองได้แล้ว เริ่ม 21 มกราคม 2564

238

จังหวัดเชียงใหม่ ให้ร้านอาหาร เปิดบริการแบบบุฟเฟต์ ตักเองได้แล้ว เริ่ม 21 มกราคม 2564

วันที่ 20 ม.ค. 64 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีคำสั่งที่ 12/2564 โดยระบุให้ ยกเลิกความใน ข้อ 2 ของคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งข้อ 2 ของคำสั่งที่ 1/2564 ระบุว่า ให้ร้านอาหาร ประเภทที่ต้องให้ลูกค้าบริหารตนเอง เช่น บุฟเฟต์ ชาบู หมูกระทะ ต้องจัดให้พนักงานบริการแก่ลูกค้า ห้ามให้ลูกค้าตักอาหารจากจุดบริการร่วมกัน โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค. 64 เป็นต้นไป

140586342 3810221052357430 4319776740703111343 n
139429969 3810221045690764 563004184535854032 n