Home ข่าวทั่วไทย มหาดไทย แจ้งทุกจังหวัด-อำเภอทั่วประเทศ เฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติด “เคนมผง”

มหาดไทย แจ้งทุกจังหวัด-อำเภอทั่วประเทศ เฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติด “เคนมผง”

-

มหาดไทย แจ้งทุกจังหวัด-อำเภอทั่วประเทศ เฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติด “เคนมผง”

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 64 นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ด้วยปรากฏข่าวสารการแพร่ระบาดของยาเสพติด“เคนมผง” ซึ่งมีส่วนผสมของคีตามีนและสารเสพติดชนิดต่าง ๆ เช่น ไดอาซีแพม (Diazepam) ไอซ์ เฮโรอีนยาอีโคเคน เป็นต้น ทำให้ออกฤทธิ์รุนแรงเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อร่างกายผู้เสพและเพิ่มความเสี่ยงในการเสียชีวิต ซึ่งในเบื้องต้นพบการแพร่ระบาดของเคนมผงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดชนิดดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศอ.ปส.มท.) ได้แจ้งให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอทั่วประเทศ กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเคนมผงอย่างใกล้ชิด

นายสมคิด จันทมฤก กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญและบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นต่อเนื่องในทุกพื้นที่ ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนมีเบาะแสเกี่ยวกับเคนมผงและยาเสพติดอื่นในพื้นที่ สามารถแจ้งสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 หรือสายด่วน ป.ป.ส. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง

Must Read

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ กำชับเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบทุกพื้นที่ที่เกิดจุดความร้อน หลังคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กำชับเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ที่เกิดจุดความร้อน หลังคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานจากการตรวจวัดทั้ง 4 สถานี ย้ำหากจุดใดที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปได้ ให้รีบรายงานศูนย์บัญชาการฯ ทันที เพื่อจัดเจ้าหน้าที่รวมถึงอากาศยานเข้าไปเสริมกำลัง วันที่ 3 มี.ค. 64 ที่ ศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ คณะทำงานศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมรับทราบสถานการณ์การเกิดจุดความร้อนในอำเภอต่าง ๆ ผ่านการประชุมระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ โดยพบว่า วันที่...
error: Alert: Content is protected !!