Home ข่าวธุรกิจเชียงใหม่ ข่าวเศรษฐกิจเชียงใหม่ เชียงใหม่ไฟเขียว กาดนัด/ถนนคนเดิน เปิดได้ตั้งแต่ 20 ม.ค. เป็นต้นไป ทั้งนี้การเปิดดำเนินการต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

เชียงใหม่ไฟเขียว กาดนัด/ถนนคนเดิน เปิดได้ตั้งแต่ 20 ม.ค. เป็นต้นไป ทั้งนี้การเปิดดำเนินการต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

-

เชียงใหม่ไฟเขียว กาดนัด/ถนนคนเดิน เปิดได้ตั้งแต่ 20 ม.ค. เป็นต้นไป ทั้งนี้การเปิดดำเนินการต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

วันที่ 18 ม.ค. 64 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติในการประชุมครั้งที่ 14/3564 มีมติเห็นชอบให้กิจกรรม ตลาดนัดหรือถนนคนเดิน สามารถเปิดดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้การเปิดดำเนินการต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามที่ศูนย์บริหารสถานกาณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมกันนี้ได้มีหนังสือสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประขาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการ เจ้าของตลาดนัด หรือถนนคนเดินในพื้นที่รับผิดชอบของตนทราบมติดังกล่าวแล้ว
สำหรับมาตการการขอความร่วมมือ งดให้มีตลาดนัดและถนนคนเดิน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการเจ้าของตลาดนัด หรือถนนคนเดิน งดการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นระยะเวลา 14 วัน
llEWLP.jpg

Must Read

คู่รักหาเลขเด็ดกันแต่เช้า ขอพรไอ้ไข่พ่อท่านเทิ่ม วัดสันมะเกี๋ยง จ.เชียงใหม่ เชิญร่วมสืบชะตาหลวง แก้ปีชง

คู่รักหาเลขเด็ดกันแต่เช้า ขอพรไอ้ไข่พ่อท่านเทิ่ม วัดสันมะเกี๋ยง จ.เชียงใหม่ เชิญร่วมสืบชะตาหลวง แก้ปีชง เมื่อวันที่ 27 ก.พ.2564 ธ.ค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานที่วัดสันมะเกี๋ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่เช้าและตลอดทั้งวันและต่อเนื่องมาจากเมื่อวานที่เป็นวันหยุดยาว วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ซึ่งประชาชนเดินทางมาขอพรไอ้ไข่(พ่อท่านเทิ่ม) ส่วนใหญ่เป็นคู่รัก โดยจุดธูปเพื่อขอเลขเด็ดกันแบบเป็นคู่ๆ และแก้บนจุดประทัดกันจำนวนมาก เลขธูปที่จุดขอพร มีเลขที่ประชาชนนำมาจุดกันนิยม จุดแบบคู่นั้น เพื่อจะได้เลขหัวท้าย 3 ตัว...
error: Alert: Content is protected !!