รพ.นครพิงค์ เปิดใช้งานเครื่องตรวจเชื้อโควิดรุ่นล่าสุด เป็นแห่งแรกของภาคเหนือ เพิ่มศักยภาพตรวจ RT-PCR ได้มากถึงวันละกว่า 2,500 ราย

1123

รพ.นครพิงค์ เปิดใช้งานเครื่องตรวจเชื้อโควิดรุ่นล่าสุด เป็นแห่งแรกของภาคเหนือ เพิ่มศักยภาพตรวจ RT-PCR ได้มากถึงวันละกว่า 2,500 ราย

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 โรงพยาบาลนครพิงค์ได้ทำการเปิดใช้งาน เครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมอัตโนมัติ ระดับโมเลกุล (Fully automated RT-PCR Laboratory system) รุ่น Cobas 6800 เป็นแห่งแรกในภาคเหนือ

138878996 1122863748164911 5185054915061925216 o

จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้มีความต้องการ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR เป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ในการตรวจคัดกรองเชิงรุกประชาชนเป็นจำนวนมาก เครื่อง Cobas 6800 เป็นเครื่องมือที่สามารถตรวจโดยเทคนิค RT-PCR ซึ่งเป็นเทคนิคมาตรฐานในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบอัตโนมัติทั้งระบบ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ที่ทำให้สามารถตรวจได้ต่อเนื่องตลอด 24 ชม. สูงสุดถึงวันละ 1,440 ตัวอย่าง สามารถให้ผลการตรวจได้รวดเร็วมากขึ้น และการที่เป็นระบบอัตโนมัติทั้งระบบ ทำให้ลดภาระงานบุคลากรที่ต้องปฏิบัติงาน และลดระยะเวลาที่บุคลากรจะสัมผัสกับเชื้อโรค ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ผู้ปฏิบัติงานจึงมีความปลอดภัยมากขึ้น

139054152 1122863858164900 2865111824446988817 o

เดิมโรงพยาบาลนครพิงค์มีศักยภาพในการตรวจ RT-PCR ได้วันละประมาณ 1,000 ราย การเปิดใช้งานเครื่อง Cobas 6800 จะทำให้รพ.นครพิงค์ สามารถตรวจ RT-PCR ได้มากถึงวันละกว่า 2,500 ราย ประชาชนสามารถมั่นใจได้ว่า รพ.นครพิงค์ มีความพร้อมในการตรวจหาเชื้อโควิด หากเกิดการระบาดขึ้น รวมไปถึงหากการระบาดสิ้นสุดลง เครื่องมือนี้ยังสามารถใช้ในการตรวจวิเคราะห์โรคติดเชื้ออื่นๆได้เช่น โรคไวรัส HIV , ไวรัสตับอักเสบ ,ไวรัส HPV ที่เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกได้อีกด้วย

139740253 1122863261498293 7695782936929308463 o
137369900 1122863364831616 4600052515236140542 o
137610110 1122863598164926 2593772366863927503 o138946391 1122863958164890 3205394747191574406 o139202033 1122863208164965 2339649436836089555 o
139315576 1122863494831603 3696842199481504914 o
139360246 1122863321498287 185592655668898404 o