AIS 5G คลื่นมากสุด ครอบคลุมสุด เร็วที่สุด ใช้ได้แล้ว 77 จังหวัด เป็นเครือข่ายที่มีคลื่นความถี่รวมมากที่สุด 1,420 MHz ทำให้สัญญาณทะลุทะลวงครอบคลุมทุกพื้นที่ ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน เพื่อประสบการณ์ 5G ที่ดีที่สุดของคนไทย

293

AIS 5G คลื่นมากสุด ครอบคลุมสุด เร็วที่สุด ใช้ได้แล้ว 77 จังหวัด
AIS เป็นเครือข่ายที่มีคลื่นความถี่รวมมากที่สุด 1,420 MHz ทำให้สัญญาณทะลุทะลวงครอบคลุมทุกพื้นที่ ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน เพื่อประสบการณ์ 5G ที่ดีที่สุดของคนไทย

https://m.ais.co.th/1WHJvoQCO

#AIS5G
#AIS5Gคลื่นมากสุด