Home ข่าวทั่วไทย เตือนระวัง ชานมไข่มุก ระวังเป็นเบาหวาน ประมาณน้ำตาล สารกันบูดเยอะ

เตือนระวัง ชานมไข่มุก ระวังเป็นเบาหวาน ประมาณน้ำตาล สารกันบูดเยอะ

-

news pic 110762 bubblemilktea

      ฉลาดซื้อเผยผลตรวจวิเคราะห์สารกันบูด น้ำตาล และโลหะหนัก ในชานมไข่มุก 25 ยี่ห้อ พบตัวอย่างเม็ดไข่มุกมีสารกันบูด 100% แต่ไม่เกินมาตรฐาน มีเพียง 2 ยี่ห้อ ที่น้ำตาลน้อยกว่าปริมาณที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ บางยี่ห้อสูงถึง 18 ช้อนชา

          วันนี้ (11 กรกฎาคม 2562) ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค โดยโครงการเฝ้าระวังสินค้าและบริการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ สุ่มเก็บตัวอย่างชานมไข่มุกในเดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 25 ยี่ห้อ ขนาดแก้วปกติ แบบไม่ใส่น้ำแข็ง ที่มีราคาตั้งแต่แก้วละ 23 – 140 บาท ส่งตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ ปริมาณพลังงาน น้ำตาล และไขมัน รวมถึงทดสอบหาโลหะหนักประเภทตะกั่ว และสารกันบูดในเม็ดไข่มุก

จากผลทดสอบพบว่า ยี่ห้อที่มีปริมาณน้ำตาลต่อแก้วน้อยที่สุด ได้แก่ ยี่ห้อ KOI Thé โดยมีปริมาณน้ำตาลเท่ากับ 16 กรัม (4 ช้อนชา) และยี่ห้อที่มีปริมาณน้ำตาลต่อแก้วมากที่สุด ได้แก่ ยี่ห้อ CoCo Fresh Tea & Juice มีปริมาณน้ำตาล 74 กรัม (18.5 ช้อนชา)

ขณะที่องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำปริมาณน้ำตาลที่ได้รับต่อวัน ไม่ควรเกิน 24 กรัม (6 ช้อนชา) และพบว่า มีเพียง 2 ยี่ห้อเท่านั้นที่มีปริมาณน้ำตาลน้อยกว่า 24 กรัม คือ ยี่ห้อ KOI Thé และ ยี่ห้อ TEA 65°

ลำดับ ยี่ห้อชานมไข่มุก ปริมาณต่อแก้ว (กรัม) * คุณค่าทางโภชนาการ
(หน่วย / น้ำหนักหนึ่งแก้ว)
ราคาแก้วละ
(บาท)
ปริมาณน้ำตาล(g.) ปริมาณน้ำตาล (ช้อนชา) ***
(น้ำตาล 4 กรัม 
= 1 ช้อนชา)
1 KOI Thé 173 g. 16 4 70.-
2 TEA 65° 306 g. 22 5.50 80.-
3 Brown Café & Eatery 272 g. 29 7.25 65.-
4 Fire Tiger by Seoulcial Club 289 g. 31 7.75 140.-
5 ATM 280 g. 32 8 65.-
6 Mister Donut 255 g. 33 8.25 35.-
7 Nobicha 267 g. 33 8.25 24.-
8 BRIX Desert Bar 277 g. 33 8.25 85.-
9 Mr.Shake 306 g. 36 9 55.-
10 The ALLEY 412 g. 36 9 110.-
11 Chamuku 389 g. 37 9.25 29.-
12 Nuu tea 451 g. 38 9.50 24.-
13 Monkey Shake 393 g. 39 9.75 35.-
14 Nomi Mono 375 g. 43 10.75 75.-
15 Crown Bubble 452 g. 43 10.75 50.-
16 JIN 306 g. 44 11 35.-
17 KAMU 420 g. 44 11 60.-
18 Tea Story 428 g. 46 11.50 60.-
19 DAKASI tea 446 g. 46 11.50 65.-
20 Fuku MATCHA 445 g. 47 11.75 50.-
21 Ochaya 438 g. 50 12.50 35.-
22 Cha…Ma 341 g. 59 14.75 23.-
23 Formosa 450 g. 65 16.25 40.-
24 MOMA’S Bubble Tea Bar 404 g. 68 17 24.-
25 CoCo Fresh Tea & Juice 699 g. 74 18.50 70.-


หมายเหตุ: 
ปริมาณน้ำหนักต่อแก้ว (กรัม) ของชานมไข่มุก เป็นขนาดแก้วปกติของแต่ละยี่ห้อ (ไม่รวมน้ำแข็ง)

          ส่วนผลการทดสอบสารกันบูดประเภทกรดเบนโซอิก (Benzoic Acid) และกรดซอร์บิก (Sorbic Acid) ในเม็ดไข่มุก พบว่า ยี่ห้อที่มีปริมาณสารกันบูดน้อยที่สุด ได้แก่ ยี่ห้อ The ALLEY มีปริมาณกรดซอร์บิก เท่ากับ 58.39 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และยี่ห้อที่พบปริมาณสารกันบูดรวมมากที่สุด ได้แก่ ยี่ห้อ BRIX Desert Bar พบปริมาณกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกรวมกัน เท่ากับ 551.09 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แต่ไม่เกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ตามที่แสดงดังตารางต่อไปนี้

ลำดับ

ยี่ห้อชานมไข่มุก

สารกันบูด (mg/kg)

โลหะหนัก

กรดเบนโซอิก

กรดซอร์บิก

รวม

ตะกั่ว

1

The ALLEY

58.39

58.39

2

Mister Donut

34.44

27.02

61.46

3

CoCo Fresh Tea & Juice

62.55

62.55

4

Nuu tea

68.19

52.85

121.04

5

ATM

67.51

57.52

125.03

6

MOMA’S Bubble Tea Bar

68.64

57.42

126.06

7

TEA 65°

63.01

63.56

126.57

8

Tea Story

73.52

59.00

132.52

9

Brown Café & Eatery

77.69

67.87

145.56

10

Fuku MATCHA

88.93

59.52

148.45

11

Mr.Shake

82.82

66.11

148.93

12

Formosa

86.93

70.18

157.11

13

Crown Bubble

120.46

53.17

173.63

14

KAMU

104.30

73.33

177.63

15

DAKASI tea

122.03

55.81

177.84

16

Nobicha

95.10

95.94

191.04

17

Cha…Ma

111.73

90.71

202.44

18

Nomi Mono

112.86

93.64

206.50

19

KOI Thé

216.95

216.95

20

Monkey Shake

122.89

101.37

224.26

21

JIN

129.99

104.36

234.35

22

Ochaya

160.21

131.55

291.76

23

Fire Tiger by Seoulcial Club

152.04

186.71

338.75

24

Chamuku

221.07

292.41

513.48

25

BRIX Desert Bar

300.60

250.49

551.09

สำหรับผลทดสอบโลหะหนักในเม็ดไข่มุกทั้งหมด 25 ยี่ห้อ ทุกตัวอย่างไม่พบการปนเปื้อนของตะกั่ว

          นางสาวสารี อ๋องสมหวัง บรรณาธิการบริหาร นิตยสารฉลาดซื้อ กล่าวว่า จากผลการทดสอบต้องการให้ผู้บริโภคได้ทราบว่า ชานมไข่มุกบางยี่ห้อ มีน้ำตาลมากเกือบ 19 ช้อนชา หากลองนึกภาพตามว่าน้ำตาลปริมาณ 19 ช้อนชานั้นมากมายขนาดไหน ก็จะทำให้ผู้บริโภคระมัดระวังการบริโภคได้มากขึ้น และทุกยี่ห้อมีสารกันบูด แต่ไม่มียี่ห้อไหนที่ให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคเลย

นางสาวสารี กล่าวเสริมว่า อยากฝากข้อเสนอไปถึงผู้ประกอบการให้ปรับลดขนาดปริมาณต่อแก้ว (Serving Size) ลงให้เหมาะสม เพื่อควบคุมไม่ให้ผู้บริโภคได้รับปริมาณพลังงานและน้ำตาลต่อแก้วสูงจนเกินไป เพราะเมื่อผู้บริโภคซื้อชานมไข่มุก ก็อาจบริโภคจนหมดแก้วเพราะความเสียดาย ทำให้พลังงานและน้ำตาลที่ได้รับในหนึ่งมื้อนั้นมากจนเกินความจำเป็น

           “ในชานมไข่มุกนั้นมีสารกันบูด จึงขอให้ผู้ประกอบการระบุในฉลากให้ถูกต้อง ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาด้วย และ อย. ควรเร่งผลักดันให้เกิดฉลากสัญญาณไฟจราจร เพื่อทำให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพอาหารให้เป็นมิตรกับผู้บริโภคเพิ่มขึ้น” นางสาวสารีกล่าว

          ด้านทันตแพทย์หญิงมัณฑนา ฉวรรณกุล รองผู้จัดการโครงการฯ เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน กล่าวว่า ด้านปริมาณน้ำตาล องค์การอนามัยโลกแนะนำว่า ไม่ควรบริโภคน้ำตาลเกินวันละ 6 ช้อนชา (24 กรัม) โดยผลทดสอบชานมไข่มุก ยี่ห้อที่มีน้ำตาลน้อยสุด คือ 16 กรัม (4 ช้อนชา) และมากสุด คือ 74 กรัม (18.5 ช้อนชา) ซึ่งเกินกว่าปริมาณที่ควรได้รับถึง 3 เท่า และแม้เครื่องดื่มจะมีน้ำตาลน้อยกว่า 24 กรัม แต่ก็พบว่า ในหนึ่งแก้วมีปริมาณน้ำตาลต่อวันไปแล้ว 2 ใน 3 ซึ่งคาดได้ว่า ปริมาณการบริโภคจะเกินข้อแนะนำ

“เครื่องดื่มเหล่านี้เป็นเครื่องดื่มที่ควรงดการดื่ม เพราะเป็นแหล่งอุดมน้ำตาล ซึ่งปริมาณน้ำตาลที่สูงหากได้รับในคราวเดียว จะรบกวนระบบการ Metabolite ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นกลุ่มโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ ซึ่งมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต (NCDs) ได้” ทันตแพทย์หญิงมัณฑนากล่าวboba milk tea graphic 07 Finale 01 resize

            ทั้งนี้ หากผู้บริโภคสนใจอ่านผลทดสอบสินค้าและบริการอื่น ๆ สามารถสมัครสมาชิกนิตยสารฉลาดซื้อออนไลน์ได้ เพียงปีละ 300 บาท เท่านั้น โดยสามารถสมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ www.chaladsue.com หรือสอบถามฟรีผ่านไลน์แอทได้ที่ @chaladsue.online

อ่านผลทดสอบฉบับเต็มได้ที่ www.chaladsue.com/article/3171

Must Read

ตีเส้นจราจร ติดกล้อง CCTV จับรถขับตัดเลน “ประตูสวนดอก” ดีเดย์ 1 ก.พ. 64 เป็นต้นไป !!

ตีเส้นจราจร ติดกล้อง CCTV จับรถขับตัดเลน “ประตูสวนดอก” ดีเดย์ 1 ก.พ. 64 เป็นต้นไป !! จราจรเชียงใหม่ เริ่มดำเนินการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ เรื่องเครื่องหมายบนพื้นทาง ทดลองจัดระบบการจราจร​บริเวณประตูสวนดอก​ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร​ ​เนื่องจากมีรถที่มาจากถนนสุเทพเปลี่ยนช่องทางในระยะกระชั้นชิด​เพื่อใช้จุดกลับรถมาลาเรีย​ ทำให้เกิดการจราจรติดขัด​ โดยประชาสัมพันธ์ให้ไปใช้จุดกลับรถเชียงใหม่รามซึ่งอยู่ถัดไปแทน โดยจะเริ่มบังคับใช้กฎหมายและการใช้เทคโนโลยีกล้อง cctv มาบังคับใช้กฏหมายผู้ฝ่าฝืนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564...
error: Alert: Content is protected !!