Home ข่าวทั่วไทย กกต. เคาะวันเลือกตั้งเทศบาล ในวันที่ 28 มี.ค. 64 จ่อเปิดรับสมัคร 8-12 ก.พ. 64

กกต. เคาะวันเลือกตั้งเทศบาล ในวันที่ 28 มี.ค. 64 จ่อเปิดรับสมัคร 8-12 ก.พ. 64

-

กกต. เคาะวันเลือกตั้งเทศบาล ในวันที่ 28 มี.ค. 64 จ่อเปิดรับสมัคร 8-12 ก.พ. 64

วันที่ 14 มกราคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องแผนการขัดเลือกตั้ง และประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยระบุว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ลงมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี นั้น

วันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง และประกาศ กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการตามร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งตามแผนการจัดการเลือกตั้งดังกล่าวมีสาระสำคัญ ดังนี้

1.วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งจะออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

2.วันที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลประกาศให้มีการเลือกตั้งและวันรับสมัครเลือกตั้ง เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีแล้ว ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาล โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด จะออกประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 และวันรับสมัครเลือกตั้งระหว่างวันจันทร์ที่ 8 ถึงวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้เป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

lQn6DZ.jpg

Must Read

ตำรวจช้างเผือกตั้งด่าน ออกกวดขันป้องกันกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวมั่วสุมแข่งรถบนท้องถนน

ตำรวจช้างเผือกตั้งด่าน ออกกวดขันป้องกันกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวมั่วสุมแข่งรถบนท้องถนน วันที่ 21 ม.ค. 64 เวลาประมาณ 23.00 - 01.00 น. ร.ต.อ.สุคำ จันทร์ใหม่ รอง สวป.ฯ ปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวร 20 , ร.ต.อ.ธานี แหยมคง , ร.ต.อ.สุคิด จักร์สุวรรณ์ รอง สวป.ฯ...
error: Alert: Content is protected !!