(มีคลิป video) พุทธศาสนิกชนถวายเทียนเข้าพรรษาสืบทอดประเพณีที่ดีงาม

พุทธศาสนิกชนถวายเทียนเข้าพรรษาที่วัดคันธาราม(ทุ่งอ้อ) เพื่อสืบทอดประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธให้คงอยู่สืบต่อไป

     สำหรับบรรยากาศก่อนวันเข้าพรรษาพุทธศาสนิกชนต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ต่างเริ่มนำเทียนเข้าพรรษาไปถวายวัดตามประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธให้คงอยู่สืบต่อไป โดยที่วัดคันธาราม(ทุ่งอ้อ) ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ นายทองทิพย์ ถาบัวคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง พร้อมผู้สูงอายุในตำบลสันกลาง ร่วมกันนุ่งขาวห่มขาวนำเทียนพรรษามาถวายที่วัดโดยมี พระมหาบัณฑิต ญาณเมธี เจ้าอาวาสวัด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการรับมอบ โดยทำพิธีสงฆ์ไหว้พระสวดมนต์ก่อนเทศน์ธรรมให้กลุ่มผู้สูงอายุ จากนั้นผู้สูงอายุได้ตีฆ้องหลวงที่ใหญ่ที่สุดและกราบไหว้ขอพรพระหลวงพ่อพระนาคปรกมหาจักรพรรดิเงินล้าน ที่สวยงามในศาลากลางลำน้ำ พร้อมสั่นกระดิ่งทอง 9 ครั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตด้วย สำหรับวัดคันธารามนั้นเป็นที่ฝึกอบรมปฏิบัติธรรมให้นักเรียน เยาวชนหรือประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อเพื่อมาปฏิบัติธรรมหรือร่วมกิจกรรมเป็นหมู่คณะได้

ภาพและข่าวโดยทีมข่าว www.CM108.com