Maejo Open Farm 2021 : Online ม.แม่โจ้ เตรียมเปิด Land Mark ใหม่ เที่ยวปลอดภัย แบบ New Normal

1253

Maejo Open Farm 2021 : Online ม.แม่โจ้ เตรียมเปิด Land Mark ใหม่ เที่ยวปลอดภัย แบบ New Normal

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดเปิดฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo Open Farm 2021 : Online เปิดแหล่งท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ ทั้งแบบ Online และ Walk in มาท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศสไตล์ฟาร์ม พบกับป่าใกล้เมืองที่สมบูรณ์ที่สุด ชมฟรี ระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

banner 02

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีรากฐานทางการเกษตรเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย มีอายุมากว่า 85 ปี ได้สะสมองค์ความรู้มากมายที่พร้อมจะถ่ายทอดสู่สังคมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งการเปิดฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือ Maejo Open Farm 2021 ในครั้งนี้ ได้มอบหมายให้ทางสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย ให้น่าสนใจ สวยงาม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ รองรับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป ได้เข้ามาเยี่ยมชม พักผ่อนหย่อนใจ จัดเป็น Land Mark และจุด Check In แห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการจัดงานฯ ได้ปรับให้เป็นการท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal ซึ่งสามารถเข้ามาท่องเที่ยวแบบ Online และ Walk in เข้าเยี่ยมชมสถานที่จริงได้อย่างสบายใจ”

Map ส่งร้าน 01

งานเปิดฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แบ่งพื้นที่การจัดงานเป็น 2 โซน คือ โซนภายในมหาวิทยาลัย และ โซนฟาร์มมหาวิทยาลัยบนเนื้อที่กว่าพันไร่ โดยจะได้พบกับ 8 ฐานเรียนรู้ไฮไลท์ ที่ต้องเยี่ยมชม
ฐานเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย มี 3 ฐาน
• ฐานเกษตรทฤษฎีใหม่ หัวใจคนก้าวหน้า ชมแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงบนที่ดินทำกินจำนวนไม่มาก ทั้งปลูกผัก ปลูกไม้ผล ปลูกพืชไร่ เลี้ยงสัตว์ ขุดสระ ปลูกที่อยู่อาศัย ผู้เข้าชมแบบ Walk in สามารถตัดผักจากแปลงได้ทุกวัน
• ฐานเกษตรล้านนา วิถีแห่งธรรม ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ศิลปกรรมพื้นบ้านล้านนา กลุ่มบ้านล้านนาจำลอง เรียนรู้การไถนาด้วยสัตว์ วัฒนธรรมการดำนา ปลูกข้าว การปลูกผักสวนครัวหลังบ้าน มีแปลงสาธิตเกษตรธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์ ได้สัมผัสวิถีวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาโดยแท้จริง
• ฐานนวัตกรรมแห่งการพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นการจัดแสดงนวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การช่วยชีวิตเอ็มบริโอ การเพิ่มจำนวนโครโมโซม ทำให้ได้ลูกผสมพันธุ์ใหม่ของโลก เช่น หงส์เหินพันธุ์ใหม่ หน้าวัวกระถาง ปทุมมา3N สร้างตลาดไม้ดอกไม้ประดับของไทยให้เข้มแข็ง สามารถแข่งกันกับตลาดโลกได้

ฐานเรียนรู้บนพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย มี 5 ฐาน
• ฐานมหัศจรรย์พันธุ์ไม้ฟอกอากาศ มีการจัดแสดงพันธุ์ไม้ฟอกอากาศหลายสายพันธุ์ ที่มีคุณสมบัติช่วยดูดสารพิษจากหมอกควัน ดูดสารพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ และดูดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 แนวคิดการจัดมุมทำงานด้วยไม้ฟอกอากาศที่ให้ความสวยงามเพิ่มความชุ่มชื้น ช่วยลดมลพิษ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
• ฐานพรรณไม้หลากสีสัน แห่งทุ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีแปลงดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ เช่น ดอกบานชื่น ดอกทานตะวัน ดอกคอสมอส ดอกมากาเร็ต รวมถึงแปลงไม้ผลเศรษฐกิจเพื่อการส่งออก เช่น มะม่วง ลำไย ที่มีการตกแต่งทรงพุ่มเพื่อ ที่ปลูกผสมผสานกันอย่างลงตัว เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศแห่งใหม่ ที่ให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน
• ฐาน Amazing 2ชีวภัณฑ์ระดับโลก นวัตกรรมสารชีวภัณฑ์ “ซิลเวอร์นาโน” ที่มีประสิทธิภาพการป้องกันเชื้อโรค โดยใช้เป็นยาฆ่าเชื้อ ผลิตจากโลหะเงินที่มีความบริสุทธิ์ 99.99% ด้วยเทคโนลียีนาโน มีความปลอดภัย ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนผิวหนัง และพื้นผิวที่สัมผัส ใช้ได้กับทุกพื้นผิว ทุกพื้นที่ สัมผัสร่างกายได้ และ “สารชีวภัณฑ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืช Bio9” นวัตกรรมช่วยลดอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชทางการเกษตร เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้เกษตรกรที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายและมีประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืชได้ดี ทั้งยังส่งผลทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เกษตรกรในระยะยาวอีกด้วย
• ฐานแปลงกัญชาเพื่อรักษาโรค ใหญ่ที่สุดในเอเซียน แปลงปลูกกัญชาอินทรีย์ จำนวน 16,700 ต้น ซึ่งเป็นแปลงปลูกกัญชาที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ลงนามความมือกับกรมการแพทย์ และองค์การเภสัชกรรม ร่วมวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชงเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ มีการปลูกแบบอินทรีย์ ทั้งในระบบปิดและระบบเปิด
• ฐานความงดงามแห่งพืชผัก มีการแสดงพันธุ์ผักและการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักในระบบเกษตรอินทรีย์มาตรฐานสากล ชื่นชมความงดงามแห่งทุ่งดอกผัก 3 สีมหัศจรรย์ เขียว ขาว เหลือง บนพื้นที่ 9 ไร่ พร้อมจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ ต้นกล้าพันธุ์ผักสวนครัว และผลผลิตสดๆ จากแปลงของนักศึกษา

นอกจากนั้น ยังมีแปลงปลูกผักแลกค่าเทอมของนักศึกษาซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การลงมือปฏิบัติจริงของนักศึกษาที่สนใจในการทำการเกษตร และหารายได้ระหว่างเรียน

คลิป Video

14110
สำหรับผู้เยี่ยมชม ทั้งแบบ Walk in และ Online จะได้ร่วมสนุกลุ้นรับรางวัล อีกด้วย และพิเศษไปกว่านั้น นักเรียน นักศึกษา ที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพียงลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Online ก็สามารถมาสมัครและผ่านการคัดเลือกได้ทันที ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ www.openfarm.mju.ac.th

farmregopenfarm (1)

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด

เปิดฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Maejo Open Farm 2021) Online ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal ระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ติดตามชมพิธีเปิดออนไลน์ในวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ Maejo University

135232738 3607002529390407 6331095925396226123 o
135623239 3607002819390378 5029830874410983304 o

S 24780805 0

444974(1)

DSC 0041
DSC 0597
DSC 0656
DSC 9945
DSC 9972

image003

03

S 5390464
Maejo Open Farm 2021 Page 1

Maejo Open Farm 2021 Page 2