Home ข่าวทั่วไทย ซูเปอร์โพลเผย ประชาชนร้อยละ 98.5 ชี้ "ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่รัฐ" ต้นตอและอุปสรรคแก้วิกฤตชาติและโควิดรอบใหม่

ซูเปอร์โพลเผย ประชาชนร้อยละ 98.5 ชี้ “ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่รัฐ” ต้นตอและอุปสรรคแก้วิกฤตชาติและโควิดรอบใหม่

-

ซูเปอร์โพลเผย ประชาชนร้อยละ 98.5 ชี้ “ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่รัฐ” ต้นตอและอุปสรรคแก้วิกฤตชาติและโควิดรอบใหม่

สํานักวิจัย ซูเปอร์โพล นําเสนอผลสํารวจกาคสนาม เรื่อง โควิด กับ การปฏิรูป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อํานวยการสํานักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นํา นําเสนอผลสํารวจภาคสนาม เรื่อง โควิด กับ การปฏิรูป กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดําเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จํานวน 1,445 ตัวอย่าง ดําเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 5 – 8 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

เมื่อถามความเห็นของประชาชนต่อ หัวหน้าส่วนราชการในการแก้ปัญหาโควิดรอบใหม่ พบว่า ส่วน ใหญ่หรือร้อยละ 98.5 ระบุ ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่รัฐคือ ต้นตอ และอุปสรรค แก้วิกฤตชาติและโควิดรอบใหม่ ทั้ง ทุจริตต่อหน้าที่ ปล่อยปละละเลย และมีส่วนทําเอง รองลงมาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.3 ระบุ นายกรัฐมนตรี ควรไล่บี้ รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง จัดการหัวหน้าส่วนราชการต้นเหตุโควิดรอบใหม่ ร้อยละ 96.5 ระบุ ถ้าจัดการ ผู้ บัญชาการตํารวจแต่ละระดับ ก็ต้องจัดการหัวหน้าส่วนราชการอื่น ๆ ด้วย เช่น กระทรวงแรงงาน และ กระทรวงมหาดไทย เพราะอยู่ในพื้นที่เกี่ยวข้องทั้งแรงงานต่างด้าว และ บ่อน

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 96.3 ระบุ สิ่งที่เห็นคือ ความจอมปลอม เฟค ของนักการเมือง ผู้มีอํานาจ รัฐท่าที่จึงยังจัดการบ่อนพนั้น แต่หลังลงพื้นที่เจอผลประโยชน์เอื้อ เรื่องเงียบ และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.9 ระบุ นายกรัฐมนตรี เปลี่ยนไป ไม่เด็ดขาด จัดการหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นต้นเหตุ โควิดรอบใหม่ ไม่เหมือนช่วงยึด อํานาจใหม่ ๆ

ที่น่าเป็นห่วงคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 48.7 ระบุยังไม่เห็นมี หัวหน้าส่วนราชการใด ออกมาทําให้เห็นว่า จะ แน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด ในขณะที่ มีเพียงร้อยละ 14.1 ระบุ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ร้อยละ 9.6 ระบุ กระทรวงมหาดไทย ร้อยละ 9.4 ระบุ ตํารวจตรวจคนเข้าเมือง ร้อยละ 9.1 ระบุ กระทรวงแรงงาน ในขณะที่ เพียง ร้อยละ 0.8 ระบุกระทรวงพาณิชย์ (เยียวยาช่วยเหลือ ลดทุกข์ยากประชาชนจากโควิดรอบใหม่) และเพียงร้อยละ 8.3 เท่านั้นที่เห็นทุกส่วนทําดีเต็มที่แล้ว

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 96.9 ต้องการเห็นการ ปฏิรูปการทํางานของ ส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ตํารวจ แรงงาน มหาดไทย ถอนรากถอนโคน ขบวนการต้นตอแพร่เชื้อโควิด คืน ความสุขประชาชนเหมือนเคยสัญญาไว้ หลังยึดอํานาจปี 2557 ในขณะที่เพียงร้อยละ 3.1 ไม่ต้องการ

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า “อิทธิพลมืด บดขยี้ อํานาจรัฐ” กําลังเป็นภาพเด่นชัดขึ้นหลังโควิดระบาด รอบใหม่ สะท้อนอํานาจรัฐอ่อนแอแต่ทําเป็นบึงบังจัดการเด็ดขาดแต่แพ้ผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องที่ เกี่ยเซียะลงตัวจนเรื่องเงียบ แต่ที่เด่นดังเห็นชัดคือ ความเดือดร้อนทุกข์ยากของประชาชนเกิดขึ้นทุกหย่อม หญ้า ส่วนสัญญาประชาคมที่จะคืนความสุขของประชาชนจาก นายกรัฐมนตรีและผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดูแล ปกครองบ้านเมือง ก็ถูกทวงถามมาตลอด ตอนนี้ ณ เวลานี้ ถ้ามีอัศวินขี่ม้าขาวจากเบื้องบนสั่งการระดม กําลังกวาดล้างครั้งใหญ่ ปฏิรูปการทํางานของข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยทุก ระดับในห้วงเวลานี้ได้ “จริงจัง ต่อเนื่อง” ผลที่ตามมาคือ ความศรัทธาภักดีจากกลุ่มราษฎรประชาชนทั้ง ประเทศต่อเสาหลักของชาติจะกลับคืนมาได้ไม่ยากนัก แต่ไม่จําเป็นต้องเชื่อ เพราะส่วนนี้คือ ข้อเสนอแนะ

Must Read

คุก 4 เดือน เจ้าของและผู้จัด เปิดบ่อนคารีสอร์ตย่านแม่โจ้ นักพนันไม่รอดโดนด้วยคุก 3 เดือน ไม่รอลงอาญา

คุก 4 เดือน เจ้าของและผู้จัด เปิดบ่อนคารีสอร์ตย่านแม่โจ้ นักพนันไม่รอดโดนด้วยคุก 3 เดือน ไม่รอลงอาญา จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครอง นำกำลังลุยจับบ่อนพนันบาคาร่า เสือ-มังกร ที่ลักลอบเปิดบริเวณรีสอร์ตแห่งหนึ่งย่าน ถ.ร่มโพธิ์ทอง ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาทั้งผู้ดูแลและพนักงานได้รวม 34 คน พร้อมอุปกรณ์เล่นการพนันจำนวนมาก เมื่อช่วงคืนวันที่ 16 ม.ค. 64...
error: Alert: Content is protected !!