Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ เผยความคืบหน้า ก่อสร้างทางลอด "แยกต้นเกว๋น" คืบหน้ากว่า 58% คาดแล้วเสร็จปี 2565

เผยความคืบหน้า ก่อสร้างทางลอด “แยกต้นเกว๋น” คืบหน้ากว่า 58% คาดแล้วเสร็จปี 2565

-

เผยความคืบหน้า ก่อสร้างทางลอด “แยกต้นเกว๋น” คืบหน้ากว่า 58% คาดแล้วเสร็จปี 2565

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างทางลอดต่างระดับ บนถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตอง – หางดง อำเภอสันป่าตอง , หางดง จังหวัดเชียงใหม่ (ชม.3035) เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ช่วงผ่านเขตเมืองหางดง, สันป่าตอง และบ้านทุ่งเสี้ยวให้มากยิ่งขึ้น สอดรับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)

132877513 4148436635172809 1859323127190023838 o

8 ม.ค. 64 นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ให้รายละเอียดว่า ที่ผ่านมา ทช. ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองสันป่าตองหางดง (ตอนที่ 1) แล้วเสร็จเมื่อปี 2551 ประกอบด้วยถนนสายหลักมีจุดเริ่มต้นจากบ้านน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง – บ้านร้อยจันทร์ อำเภอหางดง ระยะทาง 14.035 กิโลเมตร ถนนสายรองเริ่มต้นจากบ้านน้ำบ่อหลวง – แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 บ้านสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง ระยะทาง 6 กิโลเมตร และก่อสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองสันป่าตอง – หางดง (ตอนที่ 2) แล้วเสร็จเมื่อปี 2557 มีจุดเริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 บริเวณบ้านท่าวังพร้าว ไปสิ้นสุดที่บ้านน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง รวมระยะทาง 13.757 กิโลเมตร รวมถึงก่อสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองสันป่าตอง – หางดง (ตอนที่ 3) แล้วเสร็จเมื่อปี 2561 มีจุดเริ่มต้นจากบ้านน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง – บ้านร้อยจันทร์ อำเภอหางดง (บรรจบทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณแยกต้นเกว๋น) ระยะทางรวม 14.035 กิโลเมตร

35524046 109732166598012 4211388404945911808 n

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการระบายปริมาณรถของถนนวงแหวนรอบเมืองเชียงใหม่โดยสามารถรองรับปริมาณรถที่มากขึ้นและใช้เวลาในการเดินทางเร็วขึ้น ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างทางลอดต่างระดับบนถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตอง – หางดง อำเภอสันป่าตอง, หางดง จังหวัดเชียงใหม่ (ตอนที่ 4) บริเวณแยกต้นเกว๋น (เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 121 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1269) รวมระยะทาง 1.830 กิโลเมตร โดยก่อสร้างเป็นถนนทางเชื่อมบนทางหลวงหมายเลข 121 และทางหลวงหมายเลข 1269 ขนาด 2 – 4 ช่องจราจร กว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร ก่อสร้างทางลอดคู่ขนานด้านละ 2 ช่องจราจร กว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร ความยาว 462.50 เมตร ก่อสร้างโครงสร้างข้ามคลองชลประทานบนทางแยก กว้าง 70 เมตร ยาว 17 เมตร พร้อมติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร ไฟฟ้าแสงสว่างอุปกรณ์ควบคุมระบบระบายน้ำและอำนวยความปลอดภัย

131998994 4148436551839484 5073318063192508918 o

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 58 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างงานโครงสร้างทางและผิวจราจร รวมถึงงานโครงสร้างทางลอด ระบบระบายน้ำ ทางเท้าและเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ โดยคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2565 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 720.300 ล้านบาท

35553287 109739689930593 8654459092573618176 o131440718 4148436575172815 7606180524761292736 o

Must Read

ครม.เห็นชอบ! ขยายเวลาลดภาษีที่ดิน 90% ลดค่าธรรมเนียมโอน-จดจำนอง ยื่นแบบเสียภาษี บรรเทาผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่

ครม.เห็นชอบ! ขยายเวลาลดภาษีที่ดิน 90% ลดค่าธรรมเนียมโอน-จดจำนอง ยื่นแบบเสียภาษี บรรเทาผลกระทบโควิด-19 ระลอกใหม่ วันที่ 26 มกราคม 2564 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่าเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในปีนี้ ยังคงมีความรุนแรงและครอบคลุมหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและประชาชนทุกสาขาอาชีพในวงกว้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ครม.จึงมีมติเห็นชอบขยายมาตรการทางภาษี ดังนี้ 1.ลดจำนวนภาษีในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ ในปีภาษี พ.ศ.2564...
error: Alert: Content is protected !!