รพ.สวนดอก ออกแถลงการณ์ ยืนยันไม่พบบุคลากรติดเชื้อโควิด-19‼

1909

รพ.สวนดอก ออกแถลงการณ์ ยืนยันไม่พบบุคลากรติดเชื้อโควิด-19‼

วันที่ 8 มกราคม 2563 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกแถลงการณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องไม่พบบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ ติดเชื้อโรค COVID-19 ระบุว่า ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยืนยันว่า ตามที่มีบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 9 ราย ได้สัมผัสกับผู้ป่วย COVID-19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ทาง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ทำการสอบสวนโรคและให้บุคลากร ทั้ง 9 รายแยกตัวเอง (self-quarantine) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงได้ ทำการตรวจ nasopharyngeal swab เพื่อหาเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ในวันที่ 3-5 หลังสัมผัส โดยได้ทำการตรวจแล้วทั้งหมด จำนวน 9 ราย ผลปรากฏว่า เป็นลบทั้ง 9 ราย
 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญในการควบคุมโรค COVID-19 โดยเร็ว และยืนยันว่าไม่มีบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ ติดเชื้อโคโรน่าไวรัส สายพันธุ์ใหม่ แต่อย่างใด จึงขอให้บุคลากรคณะแพทยศาสตร์และผู้ใช้บริการ โรงพยาบาลทุกท่าน มีความมั่นใจในการรับบริการ และทางโรงพยาบาล มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 เป็นอย่างดี
 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8 มกราคม 2564
lTjlav.jpg
Facebook Comments