“แจ้งความเอาผิด ร้านวอร์มอัพ เชียงใหม่” จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเจ้าหน้าที่แจ้งความ จากการแพร่เชื้อโควิด

แจ้งความ วอร์มอัพ
“แจ้งความเอาผิด ร้านวอร์มอัพ เชียงใหม่”
….ล่าสุด‼️ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น.
…. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยนายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายภิญโญ พัวศรีพันธุ์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรม ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่
…… เข้าแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดี กับร้านวอร์มอัพคาเฟ่ อ.เมืองเชียงใหม่ ในข้อหา “ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 36 /2563 ” เรื่อง การดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 และข้อหา ฝ่าฝืนข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ประกอบกับคำสั่ง ศบค. ที่ 6/2563
คำสั่งโควิด เชียงใหม่
แจ้งความ ร้านวอร์มอัพ
blank blank blank