Homeข่าวประชาสัมพันธ์ PRรพ.มหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก) แจ้งขอความร่วมมือผู้รับบริการ "งดเยี่ยมถ้าไม่มีเหตุจำเป็น"

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก) แจ้งขอความร่วมมือผู้รับบริการ “งดเยี่ยมถ้าไม่มีเหตุจำเป็น”

-


รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก) แจ้งขอความร่วมมือผู้รับบริการ “งดเยี่ยมถ้าไม่มีเหตุจำเป็น”

l3Lhtq.jpg

4 ม.ค. 64 ประกาศจาก รพ.มหาราชนครเชียงใหม่(สวนดอก) สืบเนื่องจากสถานการณ์ดารระบาดของโรค COVID-19ที่เกิดขึ้น ขยายวงกว้างและพบผู้ติดเชื้อมากเพิ่มขึ้น รพ.มหาราชนครเชียงใหม่(สวนดอก) ขอความร่วมมือผู้รับบริการ “งดเยี่ยมถ้าไม่มีเหตุจำเป็น”

-กรณีที่มีความจำเป็นต้องเยี่ยมผู้ป่วย ให้เยี่ยมผู้ป่วยได้ครั้งละ 1 คน ตามเวลาที่โรงพยาบาลกำหนด
-กรณีที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยม
-หากมีอาการหวัด ไข้ ไอ หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ให้งดเยี่ยมผู้ป่วย

Must Read

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2564 ภาคเหนือวันนี้ยังมีฝนร้อยละ 30 ของพื้นที่

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2564 ภาคเหนือวันนี้ยังมีฝนร้อยละ 30 ของพื้นที่ วันที่ 19 เมษายน 2564 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ มีกำลังอ่อน ในขณะที่คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลักษณะเช่นทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรง...
error: Alert: Content is protected !!