รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก) แจ้งขอความร่วมมือผู้รับบริการ “งดเยี่ยมถ้าไม่มีเหตุจำเป็น”

887

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก) แจ้งขอความร่วมมือผู้รับบริการ “งดเยี่ยมถ้าไม่มีเหตุจำเป็น”

l3Lhtq.jpg

4 ม.ค. 64 ประกาศจาก รพ.มหาราชนครเชียงใหม่(สวนดอก) สืบเนื่องจากสถานการณ์ดารระบาดของโรค COVID-19ที่เกิดขึ้น ขยายวงกว้างและพบผู้ติดเชื้อมากเพิ่มขึ้น รพ.มหาราชนครเชียงใหม่(สวนดอก) ขอความร่วมมือผู้รับบริการ “งดเยี่ยมถ้าไม่มีเหตุจำเป็น”

-กรณีที่มีความจำเป็นต้องเยี่ยมผู้ป่วย ให้เยี่ยมผู้ป่วยได้ครั้งละ 1 คน ตามเวลาที่โรงพยาบาลกำหนด
-กรณีที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยม
-หากมีอาการหวัด ไข้ ไอ หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ให้งดเยี่ยมผู้ป่วย