พุ่งไม่หยุด‼ 4 วันแรกของปี ไทยพบผู้ติดเชื้อรวม 1,555 ราย

165
blank

พุ่งไม่หยุด!! 4 วันแรกของปี ไทยพบผู้ติดเชื้อรวม 1,555 ราย

l3JOsa.jpg

– 1 ม.ค. 64 +279 ราย (ติดเชื้อในประเทศ 257 ราย / คัดกรองเชิงรุกแรงงานต่างด้าว 16 ราย / กลับจากต่างประเทศ 6 ราย)
– 2 ม.ค. 64 +216 ราย (ติดเชื้อในประเทศ 182 ราย / คัดกรองเชิงรุกแรงงานต่างด้าว 32 ราย / กลับจากต่างประเทศ 2 ราย)
– 3 ม.ค. 64 +315 ราย (ติดเชื้อในประเทศ 274 ราย / คัดกรองเชิงรุกแรงงานต่างด้าว 20 ราย / กลับจากต่างประเทศ 21 ราย)
– 4 ม.ค. 64 +745 ราย (ติดเชื้อในประเทศ 152 ราย / คัดกรองเชิงรุกแรงงานต่างด้าว 577 ราย / กลับจากต่างประเทศ 16 ราย)