สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มช. เชิญชวนส่งต่อความช่วยเหลือโรงพยาบาลใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 กับ “โครงการ Together We Can X Northern Edition”

281

สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มช. เชิญชวนส่งต่อความช่วยเหลือโรงพยาบาลใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 กับ “โครงการ Together We Can X Northern Edition”

ขอเชิญชวนมาร่วมส่งต่อความช่วยเหลือและกำลังใจแก่โรงพยาบาลใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่กำลังรับมือกับสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 อยู่ขณะนี้ โดยการซื้อเสื้อและกระเป๋าจากโครงการ Together We Can X Northern Edition โครงการที่จัดทำขึ้นโดย สโมสรนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์จาก 4 สถาบันภาคเหนือ

313

เสื้อและกระเป๋า ราคาชิ้นละ 199 บาท โดย 100 บาทจากการซื้อเสื้อหรือกระเป๋าแต่ละชิ้น จะถูกนำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลใน 17 จังหวัดภาคเหนือ

สามารถสั่งซื้อเสื้อและกระเป๋า ได้ผ่านทาง…
❣️ กรอกฟอร์มการสั่งซื้อที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerpSWuZGV2_I22H6NooTacGoVV7ZDsiCvbvMQwOi-dvFQ1gw/viewform?pli=1

❣️ ส่งข้อความมาที่ : http://m.me//TogetherWeCanxNorthern
❣️ สแกน QR CODE ในภาพ
❣️ โทร : 099-1566141 (มุก) หรือ098-2507875 (ฟ้า)

ติดตามข่าวสารของโครงการและความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดโควิด-19 เพิ่มเติม
ได้ที่ https://www.facebook.com/TogetherWeCanxNorthern/

312