สวนพฤกษศาสตร์ฯ แม่ริม ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว หลังพบผู้ป่วยยืนยันของ จ.นครปฐม มาท่องเที่ยวในพื้นที่

4053

สวนพฤกษศาสตร์ฯ แม่ริม ประกาศปิดให้บริการชั่วคราว หลังพบผู้ป่วยยืนยันของ จ.นครปฐม มาท่องเที่ยวในพื้นที่

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ขอปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดและเฝ้าระวังจากโรคติดเชื้อโควิด -19 หลังจากพบ Timeline ของผู้ติดเชื้อโควิด 19 เข้ามาท่องเที่ยวภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ช่วงเวลา 12.30 – 14.00 น.

โดยระหว่างที่ปิด ทางสวนจะมีการดำเนินการการป้องกันเชิงรุกทำ BIG CLEANING พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกจุดทั่วทั้งสวน และทำการตรวจคัดกรองบุคลากรที่ให้บริการที่เกี่ยวข้อง ทางสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จะได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความสวยงามยิ่งขึ้น เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวชมสวนพฤกษศาสตร์ ฯ ภายหลังจากที่ได้มีประกาศเปิดให้บริการ จะได้ทำการแจ้งประกาศให้ทราบอีกครั้ง

ขอขอบคุณนักท่องเที่ยวทุกท่าน และขออภัยที่ไม่สามารถให้ได้บริการในช่วงนี้ ทั้งนี้ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและอุ่นใจในการเข้ามาใช้บริการภายในสวนพฤกษศาสตร์ฯ
136396247 1707158636133005 8691815103793365810 n
135472159 527156028183290 2699410703757204373 n
135296215 1778998825600719 5173044868188834218 n
135383734 325053732009621 7679626909630176529 n
135517682 155571496340652 5351634967887213565 n
136049236 235844228126492 8044065843446233820 n
lhyswg.jpg
Facebook Comments