เชียงใหม่ พบผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 50 ของเชียงใหม่ มีประวัติเสี่ยงไปหลายพื้นที่ทั้งสถานบันเทิง ตลาดนัด ห้างฯ

656

เชียงใหม่ พบผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 50 ของเชียงใหม่ มีประวัติเสี่ยงไปหลายพื้นที่ทั้งสถานบันเทิง ตลาดนัด ห้างฯ

วันที่ 4 ม.ค. 64 ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และนายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงถึงผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่และสถานการณ์การพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ของจังหวัดเชียงใหม่

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้มีมติเห็นชอบมาตรการในส่วนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้ออกเป็นคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 1/2564 ซึ่งเป็นการออกโดยอาศัยแนวทางข้อกำหนดตามมาตรา 9 ซึ่ง ศบค. ได้มีประกาศและมีผลบังคับใช้เมื่อช่วงเวลา 06.00 น. ของวันนี้ (4 ม.ค.) ทั้งนี้ก็เพื่อการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่เชียงใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

“คำสั่งนี้มีประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้ ในประเด็นที่ 1 เป็นมาตรการเกี่ยวกับสถานบริการ สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้ถือปฏิบัติดังนี้ ห้ามใช้สถานที่เพื่อให้บริการตั้งแต่เวลา 23.00 น. จนถึงเวลา 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ประการที่ 2 ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น “ไทยชนะ” เท่านั้น จะไม่มีการเขียนในเอกสารใดๆ อีกดังเช่นที่ผ่านมา ประการที่ 3 ให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการให้เหลือ 75% ของมาตรฐานที่ สบค. กำหนดไว้ ประการที่ 4 การคัดกรองต้องให้เป็นมาตรฐานที่ ศบค. กำหนด นอกจากนั้นจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดงดเข้าใช้บริการ ประการที่ 5 ห้ามจัดให้มีการเต้น หรือยินยอมให้มีการเต้น ในส่วนของร้านอาหารประเภทปุฟเฟ่ต์ที่ให้ลูกค้าดำเนินการเองให้งด โดยห้ามลูกค้าตักเอง ต้องจัดเป็นจานให้บริการ อีกประการห้ามใช้พื้นที่ในส่วนร้านอาหารบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่เวลา 23 นาฬิกาเป็นต้นไป” ผวจ.เชียงใหม่ กล่าว

นายเจริญฤทธิ์ฯ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มมากกว่า 50 คน หากจำเป็นต้องมีการจัดต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าทีก่อน ซึ่งจะมีการมอบหมายอำนาจให้เจ้าหน้าที่กระจายไปอำเภอต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ส่วนการควบคุมการเดินทางของประชาชนที่จะเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ประการแรก ทุกคนที่เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ทุกช่องทางต้องลงทะเบียนใน “CM Chana” สำหรับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการควบคุมสูงสุด จะต้องกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน และหากมีความจำเป็นต้องมีการตรวจหาสารพันธุกรรมโรคโควิด-19 ให้เข้ารับการตรวจตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และการอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ต้องอยู่ในมาตรการและคำสั่งของเจ้าพนักงานโรคติดต่อ หากมีความจำเป็นนอกจากนี้ต้องแสดงเหตุผลอันจำเป็นนั้น

นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 รายล่าสุดของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นรายที่ 4 ในระลอกหลังสุด และเป็นจำนวนสะสมรายที่ 50 ของเชียงใหม่ ซึ่งได้รับรายงานบ่ายวันนี้จากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งรายงานผลตรวจยืนยันพบเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในผู้ป่วยหญิงอายุ 25 ปี แต่ยังไม่ทราบชัดเจนว่ารับเชื้อมาจากที่ใด และจากไทม์ไลน์เบื้องต้นที่ได้จากผู้ป่วยพบว่า ผู้ป่วยมีการเคลื่อนไหวเข้าไปในหลายๆ สถานที่ ซึ่งมีโอกาสที่จะได้รับเชื้อจากสถานที่เหล่านั้น ขณะเดียวกันก็มีโอกาสแพร่เชื้อในสถานที่ดังกล่าวด้วยเช่นกัน สาธารณสุขมีความจำเป็นต้องเข้าควบคุมโรคให้ได้โดยเร็วที่สุดและยุติวงจรการแพร่กระจายเชื้อโรคให้ได้ โดยจะเริ่มต้นการตรวจค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไป

ด้าน นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เมื่อช่วงบ่ายวันนี้(4 ม.ค.) ทางทีมสอบสวนโรคได้รับรายงาน พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายที่ 50 ของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหญิงชาวไทย อายุ 25 ปี ภูมิลำเนา อ.เมืองเชียงใหม่ อาชีพ ขายอาหารปรุงสุกตามตลาดนัด เริ่มมีอาการวันที่ 3 ม.ค. 2564ไข้ อุณหภูมิกาย 38.4 องตาเซลเซียส ไอ เจ็บคอ ปวดศีรษะ ปวดตามเนื้อตัว ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2564 รับรักษาตัวในห้องแยกความดันลบ โรงพยาบาลนครพิงค์ ซึ่งมีไทม์ไลน์การเดินทางหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่จังหวัดลำปาง และจังหวัดแพร่ ดังนี้

-วันที่ 21-22 ธ.ค. 63 (จันทร์-อังคาร) ตลาดนัดมีโชค

-วันที่ 23-25 ธ.ค. 63 (พุธ-ศุกร์) ตลาดนัดโลตัสคำเที่ยง

-วันที่ 26 ธ.ค. 63
เวลา 07.00-11.00 น. งานแต่งงานพี่สาว อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
เวลา 11.00-19.00 น. กลับบ้านเพื่อเปลี่ยนชุด
เวลา 19.00-00.00 น. งานแต่งงาน
เวลา 00.00-02.00 น. ร้านดีซี อ.เมือง จ.เชียงใหม่

-วันที่ 27 ธ.ค. 63 อยู่บ้าน

-วันที่ 28 ธ.ค. 63
เวลา 22.00-22.30 น. ไปร้านท่าช้าง อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เวลา 22.30-00.30 น. ร้านอินฟินิตี้ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

-วันที่ 29 ธ.ค. 63
เวลา 10.30-13.00 น. ไปต่อใบขับขี่ที่สถานีขนส่งจังหวัดลำปาง
เวลา 13.00-15.00 น. แวะบ้านญาติ อ.เมือง จ.ลำปาง
เวลา 21.00-21.30 น. ไปร้าน Mr.DIY โลตัลคำเที่ยง

-วันที่ 30 ธ.ค. 2563
เวลา 16.00-22.00 น. ไปตลาดนัดโลตัสคำเที่ยง

-วันที่ 31 ธ.ค. 63
เวลา 20.00-20.30 น. ไปตลาดนัดโลตัสคำเที่ยง
เวลา 20.30-01.00 น. ไปร้านวอร์มอัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

-วันที่ 1 ม.ค. 64
เวลา 17.00-19.30 น. ไปเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
เวลา 22.30-02.00 น. ไปร้านวอร์มอัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เวลา 02.00-03.00 น. ไปร้าน Pretty Exclusive club อ.เมือง จ.เชียงใหม่

-วันที่ 2 ม.ค. 64
เวลา 16.30 น. ขับรถไป จ.แพร่ กับแม่
เวลา 17.30 น. แวะรับเพื่อน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
เวลา 19.30 น. ถึงบ้านเพื่อน อ. วังชิ้น จ.แพร่ มีงานวันเกิดหลาน นอนพักบ้านเพื่อน

-วันที่ 3 ม.ค.64
เวลา 13.00 น. ออกบ้านเพื่อน จ.แพร่
เวลา 16.00 น. แวะปั๊ม.ปตท ห้างฉัตร เข้าซื้อของในเซเว่น ประมาณ 5 นาที(สวมหน้ากาก)
เวลา 19.15-20.00 น. ร้านอิ่มหมี พลีมัน Star Avenue จ.เชียงใหม่
เวลา 21.00 น. ไปตรวจที่ รพ.เอกชน
วันที่ 4 ม.ค.64ผลตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รับรักษาห้องแยกโรคความดันลบ รพ.นครพิงค์

ทั้งนี้ทีมสอบสวนโรคสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ได้เริ่มดำเนินการสอบสวนโรค และค้นหาผู้สัมผัสในสถานที่ต่างๆตามไทม์ไลน์ของผู้ป่วย ซึ่งเบื้องต้นได้ประสานกับเจ้าของสถานที่ไว้แล้ว และจะลงพื้นที่ในคืนวันนี้ (4 ม.ค. 64)

ด้านนายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เบื้องต้นเพื่อประสิทธิภาพในการสอบสวนโรคของทีมสอบสวนโรคจังหวัดเชียงใหม่ได้มีคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ที่ 2/2564 สั่งปิดสถานบริการซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้ป่วยรายที่ 50 ของเชียงใหม่เดินทางไปเที่ยว ตามไทม์ไลน์ ได้แก่ ร้านท่าช้างคาเฟ่ ร้านวอร์มอัพคาเฟ่ ร้านพริตตี้คลับเชียงใหม่ ร้านอินฟินิตี้คลับ เชียงใหม่ และร้าน DC เชียงใหม่ พร้อมกันนั้นให้พนักงานที่ร้านทั้งหมดรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกักกันตัวเองเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวในกรณีนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีความจำเป็นต้องประกาศงดให้บริการแก่ผู้ที่จะเข้าเที่ยวชมงานฤดูหนาวตั้งแต่คืนนี้ (4 ธ.ค.) เป็นต้นไป โดยจะมีกิจกรรมอีก 2 อย่างที่ต้องดำเนินการต่อไป โดยไม่อนุญาตให้มีผู้ชมคือ การประกวดนางสาวเชียงใหม่ในรอบตัดสิน และการออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2564 ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมนี้จะมีการบันทึกวิดีทัศน์เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป

Facebook Comments