ผลตรวจผู้สัมผัสใกล้ชิดในครอบครัว ผู้ป่วยโควิดรายที่ 47 เชียงใหม่ จำนวน 4 คน (สามี ลูกสองคน พี่เลี้ยง) ผลตรวจเป็นลบทั้งหมด นัดตรวจเสี่ยงต่ำอีก 97 ราย 30 ธ.ค. นี้

1546

ผลตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูงราย CM47 ผลออกเพิ่มอีก 1 ราย เป็นลบ นัดตรวจเสี่ยงต่ำอีก 97 ราย 30 ธ.ค. นี้ พร้อมเคาะพื้นที่เสี่ยงสูงตามประกาศ สสจ.ระยอง เข้าเชียงใหม่ต้องกักตัว 14 วัน ขอความร่วมมือผู้เข้าเมืองสแกน CM-Chana ส่วนผู้ค้าในงานฤดูหนาวให้ตรวจเข้มคัดกรองโควิด-19 ด้วย

วันที่ 28 ธ.ค. 63 ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวาระสำคัญในการหารือเพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงที่ต้องกักตัวเพิ่มเติม และมีมติให้ตรวจคัดกรองเข้มผู้ค้าในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ได้กำหนดมาตรการในการให้ผู้เข้ามายังเชียงใหม่ได้สแกนลงทะเบียน CM-Chana ในทุกช่องทางเข้าสู่จังหวัด

สิ้นสุดการประชุม นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึง ความคืบหน้าของทีมสอบสวนโรคกรณีผู้ป่วยรายที่ 47 ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีประวัติผู้ติดเชื้อที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยจาก จ.ระยอง ขณะนี้รับรักษาตัวที่ห้องแยกความดันลบ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น สำหรับผลการติดตามผู้สัมผัส ทั้งหมด จำนวน 127 ราย ได้แก่ ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง 30 ราย ซึ่งผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในครอบครัว จำนวน 4 ราย( สามี บุตร 2 ราย และพี่เลี้ยง) ได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผลเป็นลบ ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ จำนวน 97 ราย ซึ่งได้ติดตามตัวและนัดเก็บสิ่งส่งตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในวันที่ 30 ธันวาคม นี้ และได้กักกันตัวเพื่อสังเกตอาการสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง จนครบ 14 วัน

“จากการประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีความเห็นให้เพิ่มเติมพื้นที่เสี่ยงในมาตรการสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้ ผู้สัมผัสกับผู้ที่สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือมีประวัติไปยังพื้นที่ที่มีการระบาด คือ ในจังหวัดสมุทรสาคร ในเดือนธันวาคม 2563 และพื้นที่เสี่ยงจังหวัดระยอง ตามประกาศของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ได้แก่ บริเวณ บขส.เก่า อ.เมืองระยอง, Fitness โกล์เด้น กอล์ฟ อ.เมืองระยอง, Fitness โกล์เด้น ซิตี้ อ.เมืองระยอง, สนามแบตมินตัน ทไวไลน์ คอร์ท (ข้างสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง), ซุ้มไก่ ช.สมบูรณ์ ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง, Flick ผับ (สายล่าง), ตลาดวัดลุ่ม, โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยอง (ห้อง ม.4/12) ต้องลงทะเบียนในระบบ CM-Chana พร้อมกับให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ รวมถึงให้มีการตรวจ RT-PCR และกักกัน 14 วัน (Home Quarantine) นับจากวันที่สัมผัสวันสุดท้าย ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่น ๆ ใน จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดระยอง ช่วงเดือน ธ.ค. 2563 ก็ลงทะเบียนในระบบ CM-Chana ให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ แนะนำให้ตรวจ RT-PCR และสังเกตอาการตนเองใกล้ชิด (Self monitoring) ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆ เมื่อเข้ามาในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ให้ท่านปฏิบัติตามมาตรการที่ทางจังหวัดได้กำหนด ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกข้อมูลในระบบ CM-Chana เมื่อท่านเดินทางเข้าจังหวัด ปิดหน้ากาก 100% เช็คอินไทยชนะตามจุดต่าง ๆ” นพ.กิตติพันธุ์ฯ กล่าว

ผช.สสจ.เชียงใหม่ กล่าวอีกว่า สำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟ รถยนต์ รถประจำทาง รวมถึงทางอากาศ ขอความร่วมมือลงทะเบียนใน CM-Chana ซึ่งเป็นระบบที่ต้องเข้าไปกรอกข้อมูลระบุว่ามาจากสถานที่ไหน เพื่อวัตถุประสงค์อะไร จะเดินทางไปที่ไหน และพักอยู่ที่ไหน ซึ่งระบบนี้จะเป็นการส่งข้อมูลให้กับพื้นที่ในการติดตามหากเกิดว่ามีอาการผิดปกติหรือข้อมูลเพิ่มเติมที่จะใช้ในการสอบสวนโรค ขณะนี้ในพื้นที่ได้มีการจัดจุดให้ผู้ที่จะเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ได้สแกน CM-Chana นอกจากนี้ยังสามารถสแกนล่วงหน้าก่อนการเดินทางได้ด้วย

กิตติพันธุ์ ฉลอม กล่าวต่อว่า อีกประเด็นเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชน ซึ่งอีกไม่นานจะมีงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ในวันพรุ่งนี้ (28 ธ.ค.) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้ดำเนินการคัดกรองเข้มข้นกับผู้ประกอบการ ผู้ค้าที่จะเข้ามาอยู่ในงานฤดูหนาวฯ ตลอดช่วงเวลาที่จัดงาน จึงให้มีการคัดกรองกลุ่มผู้ค้า รวมถึงผู้ที่จะต้องทำงานสัมผัสใกล้ชิดกับผู้คนเป็นเวลานาน ก็จะมีการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ให้ด้วยเลยในวันพรุ่งนี้

Facebook Comments