29 ธ.ค. ถึง 1 ม.ค. พบกับงาน FINE DAY @ Night Bazaar ภาพลักษณ์ใหม่ไนท์บาซาร์เชียงใหม่ กิน ช้อป ฟิน ส่งท้ายปี

638
ไนท์บาซ่าเชียงใหม่

FINE DAY @ Night Bazaar ภาพลักษณ์ใหม่ไนท์บาซาร์เชียงใหม่

ผู้ประกอบการย่านไนท์บาซาร์เชียงใหม่ผนึกกำลังปรับภาพลักษณ์ใหม่ไนท์บาซาร์แหล่งช็อปปิ้งกลางคืน สู่ Fine Day @ Night Bazaar ชูย่านของดีเชียงใหม่ สุดยอดงานสร้างสรรค์ หลากหลายวัฒนธรรม

ไนท์บาซาร์เชียงใหม่ เป็นแหล่งการค้าใหญ่ในเชียงใหม่ ถือว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งกลางคืนแห่งแรกของประเทศไทย เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นภาคเหนือที่มีจุดเด่น ทั้งงานหัตถกรรม สินค้าที่ระลึก สินค้าที่มีดีไซน์หาดูได้ยากมากกว่า 70% ที่รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในแต่ละปีจำนวนมหาศาล ปัจจุบันด้วยนักท่องเที่ยวเปลี่ยนพฤติกรรมการท่องเที่ยวหันไปช็อปปิ้งและเดินในถนนคนเดินช่วงเสาร์-อาทิตย์มากขึ้น นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มาท่องเที่ยวไนท์บาซาร์เชียงใหม่ลดลงอย่างมากในระยะ 5 – 10 ปีที่ผ่านมา และในช่วงต้นปี 2563 ที่ทั่วโลกเผชิญวิกฤติ COVID-19 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ ก็ยิ่งทำให้ไนท์บาซาร์เชียงใหม่ได้รับผลกระทบอย่างมาก

เพื่อเป็นยกระดับและภาพลักษณ์ใหม่ของไนท์บาซาร์เชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ชมรมผู้ประกอบการย่านไนท์บาซาร์ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ โดย จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ และหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ จึงได้กำหนดจัด โครงการ Fine Day @Night Bazaar – Count Down 2021 เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงการสร้างกิจกรรมส่งเสริมการขายภายในย่านไนท์บาร์ซาร์ อันจะให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้น และสร้างความสุขต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่ 2564 ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง 1 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 24.00 น. ซึ่งจะมีพิธีเปิดโครงการ Fine Day @Night Bazaar โดย รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในคืนวันที่ 29 ธันวาคม 2563 และกิจกรรม Count Down นานาชาติส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อเข้าสู่การเปิดตัวศักราชใหม่กับโครงการ Fine Day @Night Bazaar ที่จะมีขึ้นในทุกคืนวันศุกร์

Fine Day @ Night Bazaar บนถนนช้างคลาน ถูกเนรมิตให้เป็น ย่านของดีเชียงใหม่ สุดยอดงานสร้างสรรค์ หลากหลายวัฒนธรรม ด้วยงานหัตถกรรมสร้างสรรค์จากแหล่งต้นกำเนิด สินค้าต้นแบบ สินค้าชุมชน ของดี 25 อำเภอพรีเมี่ยม เป็นการสร้างรายได้กระจายสู่ชุมชน ชูอัตลักษณ์สุดยอดอาหารอร่อยหลากหลาย เพลิดเพลินกับโชว์เคส เวิร์คชอป และกิจกรรมด้านศิลปะ ในรูปแบบอาร์ตสตรีท สตรีทมิวสิค การแสดงทางวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งพื้นถิ่นและร่วมสมัย การแต่งกายนานาชาติ ครบครันทั้งรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสกับกิจกรรมประจำเดือนตลอดทั้งปี Fine Day @ Night Bazaar จะเป็นย่านช็อปปิ้งทันสมัย ฟรี WIFI ตลอดทั้งถนนและจับจ่ายด้วย QR Payment ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เป็นย่านท่องเที่ยวที่ต้องไม่พลาด ทุกคืนวันศุกร์ เวลา 17.00-24.00 น.

Fine Day at Night Bazaar
PHONE : 092-5192523

blank