กรมทางหลวงขยายทาง ถนนสายเชียงใหม่-เชียงราย ช่วงปางน้ำถุ-โป่งป่าตอง จาก 2 เป็น 4 ช่องจราจรแล้วเสร็จ

846

กรมทางหลวงขยายทาง ถนนสายเชียงใหม่-เชียงราย ช่วงปางน้ำถุ-โป่งป่าตอง จาก 2 เป็น 4 ช่องจราจรแล้วเสร็จ

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 118 สาย เชียงใหม่ – เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำถุ – บ.โป่งป่าตอง ตอน 1 โดยปรับปรุงและขยายตามแนวทางหลวงเดิมที่มีขนาด 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร เริ่มต้นก่อสร้างที่ กม.51 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และสิ้นสุดการก่อสร้างที่ กม.57 ที่ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ระยะทางยาวประมาณ 6.6 กิโลเมตร

130512310 3504919249583590 6669533293205112579 o

เนื่องจากทางหลวงสายนี้มีแนวเส้นทางพาดผ่านสภาพภูมิประเทศเป็นแนวเขาสลับกัน มีเส้นทางคดเคี้ยวทำให้การเดินทางไม่สะดวก และมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย กรมทางหลวงจึงดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงสายดังกล่าว โดยมีทั้งหมด 2 ตอน ตอนที่ 1 เริ่มต้นที่ กม.51 (ปางน้ำถุ) ถึง กม.57 (อุทยานแห่งชาติขุนแจ) เหลือเพียงตอนที่ 2 เริ่มต้นที่ กม.57 (อุทยานแห่งชาติขุนแจ) ถึง กม.62 (โป่งป่าตอง) ลักษณะโครงการก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร (ไป – กลับข้างละ 2 ช่องจราจร) โดยปรับปรุงและขยายตามคันทางเดิมจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทาง ด้านนอกกว้างข้างละ 2.5 เมตร มีช่องจราจรพิเศษสำหรับไต่ความลาดชัน ในช่วงที่มีความลาดชันสูงเพิ่มอีกช่องทาง รวมงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร งบประมาณ 238,422,908 บาท

130787141 3504919162916932 3267175644942424849 o

โครงการดังกล่าว จะช่วยให้การเดินทางของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เพิ่มสมรรถนะด้านความปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทางทั้งในปัจจุบันและอนาคต กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

131018573 3504919209583594 3342588209173763666 o131126808 3504919199583595 8075973234177772329 o