ผลเป็นลบทั้งหมด‼ สสจ.เชียงใหม่ เผยผลตรวจค้นหาเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงใน จ.เชียงใหม่

1454

ผลเป็นลบทั้งหมด! สสจ.เชียงใหม่ เผยผลตรวจค้นหาเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงใน จ.เชียงใหม่

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. สสจ.เชียงใหม่ เผยผลตรวจค้นหาเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงใน จ.เชียงใหม่ จากกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อนที่ จ.สมุทรสาคร และ กรณีของผู้ป่วยหญิง จ.พระนครศรีอยุธยา ดังนี้

 1. วันที่ 21 ธ.ค. 63 ตรวจคัดกรอง COVID-19 จำนวน 376 ราย จาก ตลาดคำเที่ยง ชุมชนต่างด้าววัดป่าแพ่ง ในพื้นที่ อ.เมือง และ เขต อ.แม่อาย ทั้งหมดไม่พบเชื้อ
2. วันที่ 22 ธ.ค. 63
– 2.1 ตลาดเมืองใหม่ รวมทั้งสิ้น 235 ราย ผลไม่พบเชื้อทุกราย
– 2.2 เทศบาลแม่อาย อ.แม่อาย จำนวน 368 ราย ผลไม่พบเชื้อทุกราย
 สรุปยอดรวมสองวัน 979 ราย จากแหล่งเป้าหมายสำคัญ ไม่พบเชื้อทุกราย โดยยังคงเดินหน้าค้นหาเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงต่อไป
 ข้อมูล ณ เวลา 10.00 น. วันที่ 23 ธันวาคม 2563
jpe1ry.jpg