รมว.พาณิชย์ สั่งพาณิชย์จังหวัดคุมราคาหน้ากากอนามัย ต้องไม่เกิน 2 บาท 50 สตางค์ หากฝ่าฝืนโทษจำ-ปรับรุนแรง

รมว.พาณิชย์ สั่งพาณิชย์จังหวัดคุมราคาหน้ากากอนามัย ต้องไม่เกิน 2 บาท 50 สตางค์ หากฝ่าฝืนโทษจำ-ปรับรุนแรง

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า หน้ากากทางการแพทย์ถือเป็นสินค้าควบคุม โดยปัจจุบันผลิตอยู่ในประเทศประมาณ 4-5 ล้านชิ้น ส่วนที่มีการนำเข้านั้นการควบคุมราคาแตกต่างกัน จะคุมราคาที่ต้นทุนนำเข้า บวกอีกไม่เกินร้อยละ 60 ขึ้นอยู่กับชนิดหน้ากากที่ต้องตรวจสอบ สำหรับหน้ากากที่ผลิตในไทยจะอยู่ที่ชิ้นละ 2.50 บาทซึ่งกรมการค้าภายในจะติดตามราคาอย่างใกล้ชิด พร้อมเตือนผู้ที่จำหน่ายเกินราคาจะมีความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1แสน หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนหน้ากากอนามัยอื่นๆ จะเป็นไปตามราคาตลาด

กรณีการกักตุนหน้ากากอนามัย จะมีโทษสูงกว่าการจำหน่ายเกินราคา คือจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับ 1 แสน4หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ พบเห็นการกระทำผิดสามารถแจ้งมายังพาณิชย์จังหวัด /ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ สายด่วน 1569

สำหรับราคาสินค้าต่างๆ ขณะนี้ กระทรวงฯ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงสินค้าประเภทอาหารทะเลที่อาจต้องมองหาแหล่งจำหน่ายเพิ่มเติม รวมทั้งดูแลด้านราคาด้วย